Ordin SFS nr. 131 din 29.05.2017

O R D I N

cu privire la aprobarea Certificatului privind sumele

 TVA nerestituite pentru mărfurile exportate

 

nr. 131  din  29.05.2017

 (în vigoare 09.06.2017) 

 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 181-189 art. 1080 din 09.06.2017

 

* * *

În temeiul art.133 alin.(2) pct.4) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi în vederea executării prevederilor art.103 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal

ORDON:

1. Se aprobă formularul Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate conform anexei nr.1 şi Solicitarea de eliberare a Certificatului menţionat conform anexei nr.2 la prezentul ordin.

2. Solicitarea de eliberare a Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate se depune:

la Direcţia generală administrare fiscală (DGAF) din raza de deservire a contribuabilului, cu excepţia contribuabililor din raza de deservire DGAF Chişinău;

la Direcţia generală administrare contribuabili mari, în cazul contribuabililor deserviţi de aceasta;

la Direcţia control fiscal postoperaţional din cadrul DGAF Chişinău, în cazul contribuabililor din raza de deservire DGAF Chişinău.

3. Certificatul privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate se aprobă de către şeful/şeful adjunct al Direcţiei generale administrare fiscală din raza de deservire a contribuabilului, şeful/şeful adjunct al Direcţiei generale administrare contribuabili mari, în funcţie de caz, în termen ce nu va depăşi 3 zile lucrătoare din data depunerii solicitării.

4. Direcţia generală metodologia impozitelor şi taxelor va aduce prezentul ordin la cunoştinţa tuturor subdiviziunilor structurale ale Serviciului Fiscal de Stat şi va asigura publicarea acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

5. Se abrogă Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.46 din 19 aprilie 2017.

DIRECTORUL SERVICIULUI
FISCAL DE STAT Serghei PUŞCUŢA
Nr.131. Chişinău, 29 mai 2017.

 

 

Anexa nr.1 la Ordinul

Serviciului Fiscal de Stat

nr.131 din 29 mai 2017

 

CERTIFICAT

Nr._____ din _______________20___

privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate

 

Eliberat subiectului impozabil cu TVA_________________________________________________

                                                                                      (denumirea agentului economic, cod fiscal, cod TVA

 

Se confirmă că deţinătorul acestui Certificat nu a beneficiat de restituirea TVA aferentă exportului de

mărfuri, efectuat în baza Declaraţiilor vamale: ________________________________________________

                                                                       (numărul, data)

 

Şef/Şef adjunct DGAF(DGACM)___________________________________________

 

____________________________

(numele, prenumele)

 

L. Ş.

 _________________________

 (semnătura) 

 

 

Anexa nr.2 la Ordinul

Serviciului Fiscal de Stat

nr.131 din 29 mai 2017

 

Solicitare de eliberare a

Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate

__________________20__

de la __________________________________________________________________________

 

Rog să confirmaţi faptul că pentru exportul de mărfuri efectuat în baza Declaraţiilor vamale:

______________________________________________________________________________

(numărul, data)

nu a fost restituită TVA.

 

_________________________________

          (numele, prenumele, semnătura) 

 

L. Ş.

news-events