Sequence 495 from 24-09-2020

  • 40 Regulile speciale de aplicare a legislației fiscale urmare a situației epidimiologice (COVID-19)
  • 40.3 Programul rambursarea TVA
Sînt în drept producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale să beneficieze de rambursarea TVA, în cazul în care producătorul agricol afectat de calamitățile naturale, nu a achitat la buget obligațiile ce țin de impozitul pe venit, contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru anul 2020?

    Potrivit pct. 4 subct. 6) din Regulamentul privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA și înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.76/2020 (publicat în MO nr. 152 din 20.06.2020) sunt în drept să beneficieze de rambursarea TVA, producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale care au calculat și declarat impozitul pe venit, contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, contribuții individuale de asigurări sociale de stat obligatorii și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de angajator și salariat pentru perioada fiscală și/sau perioadele fiscale ce corespund perioadei de rambursare a TVA.

  • 40 Regulile speciale de aplicare a legislației fiscale urmare a situației epidimiologice (COVID-19)
  • 40.3 Programul rambursarea TVA
Care sunt subiecții calificați drept producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale în sensul Regulamentului privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA și înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară, aprobat prin Ordinul MF nr.76 din 16 iunie 2020?

     Conform pct. 32 din Regulamentul privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA și înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară aprobat prin Ordinul MF nr.76 din 16 iunie 2020 (publicat în MO nr. 152 din 20.06.2020), producători agricoli afectați de calamitățile naturale sunt considerați agenții economici care au suportat pierderi ale producției agricole de peste 50%, pe o suprafață de minim 30% din totalul terenurilor deținute în folosință și/sau posesie, ca urmare a calamităților naturale produse în anul 2020, determinate conform actelor de constatare aprobate de către comisiile pentru situații excepționale.

  • 40 Regulile speciale de aplicare a legislației fiscale urmare a situației epidimiologice (COVID-19)
  • 40.3 Programul rambursarea TVA
Cum participă impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă calculat și declarat pentru anul 2020, la determinarea sumei maxime pasibile rambursării TVA conform Programului de rambursare a TVA?

     Conform pct.17, subpct. 2) lit. e) din Regulamentul privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA și înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară, aprobat prin Ordinul MF nr.76 din 16 iunie 2020 (publicat în MO nr. 152 din 20.06.2020), suma impozitului funciar pe terenurile cu destinație agricolă calculat și declarat pentru anul 2020, diminuat cu suma reducerilor în cazul achitării impozitului pînă la 30 iunie a anului fiscal, se cumulează la suma calculată și declarată a impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de angajator și salariat pentru perioada fiscală și/sau perioadele fiscale ce corespund perioadei Programului de rambursare a TVA.

  • 40 Regulile speciale de aplicare a legislației fiscale urmare a situației epidimiologice (COVID-19)
  • 40.3 Programul rambursarea TVA
Care sunt documentele ce urmează să fie prezentate de către producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale la solicitarea rambursării TVA pentru perioada/perioadele din Programul de rambursare a TVA?

     Conform pct. 31 din Regulamentul privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA și înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară aprobat prin Ordinul MF nr.76 din 16 iunie 2020 (publicat în MO nr. 152 din 20.06.2020), la solicitarea rambursării TVA pentru perioada/perioadele din Programul de rambursare a TVA de către producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale, solicitanții concomitent cu cererea urmează să prezinte și actele de constatare a pierderilor a producției agricole, aprobate de către comisiile pentru situații excepționale.

  • 40 Regulile speciale de aplicare a legislației fiscale urmare a situației epidimiologice (COVID-19)
  • 40.3 Programul rambursarea TVA
Care este perioada pentru care producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale pot beneficia de rambursarea TVA?

   Conform art. 11 din Legea nr. 60 din 23.04.2020, privind instituirea unor măsuri de susţinere a activităţii de întreprinzător şi modificarea unor acte normative, rambursarea TVA se efectuează pentru perioadele începând cu luna ridicării stării de urgenţă şi până în luna decembrie 2020 inclusiv.
    Prin urmare, ținând cont, că prevederile în cauză nu sunt limitate asupra unor categorii de solicitanți, producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale pot beneficia de rambursarea TVA pentru perioadele mai - decembrie 2020 inclusiv.

news-events