Tipurile drepturilor și veniturilor la care nu se calculează primele de asigurare obligatorie de asistență medicală

Order number 274, from 21.05.2018

   În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 (cu modificările şi completările ulterioare), alte recompense reprezintă orice altă sumă decît salariul, plătită de angajator în folosul angajatului său, precum şi alte drepturi şi venituri plătite persoanelor fizice, cu excepţia drepturilor şi veniturilor, prevăzute la art. 20, 89, 90, 901 din Codul fiscal, la care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.
   Prin urmare, tipurile drepturilor şi veniturilor la care nu se calculează primele de asigurare obligatorie de asistență medicală sunt prevăzute la art. 20, 89, 90, 901 din Codul fiscal.

        Care sunt veniturile din care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistență medicală?           Tipurile drepturilor şi veniturilor la care nu se calculează primele de asigurare obligatorie de asistență medicală sunt specificate la anexa nr. 3 la Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 (cu modificările şi completările ulterioare).

Order number 274, from 21.05.2018

    În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 (cu modificările şi completările ulterioare), tipurile drepturilor şi veniturilor la care nu se calculează primele de asigurare obligatorie de asistență medicală sunt prevăzute la art. 20, 89, 90, 901 din Codul fiscal.
    Astfel, potrivit art. 20 lit. x) din Codul fiscal, în componența surselor de venituri neimpozabile cu impozitul pe venit sunt și veniturile persoanelor fizice obținute din activitatea în baza patentei de întreprinzător.
   Prin urmare, din venitul obţinut conform contractului pentru executarea de lucrări sau prestări de servicii în baza patentei de întreprinzător nu survine obligația de calculare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, deoarece aceste venituri sînt incluse în componența surselor de venituri neimpozabile specificate la art. 20 din Codul fiscal.

        Urmează să se calculeze prime de asigurare obligatorie de asistență medicală din venitul achitat persoanei fizice titular al patentei de întreprinzător conform contractelor de prestări servicii sau efectuare de lucrări?           Tipurile de venit din care nu se calculează prime sunt specificate la anexa nr.3 la Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 (cu modificările şi completările ulterioare).          Punctul 27 din anexa nr. 3 la Legea menţionată stabileşte ca tipuri de venituri din care nu se calculează primele de asigurare obligatorie de asistență medicală sumele plătite pentru drepturile de autor şi cele obținute în baza unei convenții civile, cu excepţia veniturilor obținute conform contractelor pentru executarea de lucrări sau prestarea de servicii. La veniturile obținute conform contractelor pentru executarea de lucrări sau prestarea de servicii nu se atribuie veniturile obținute de plătitorii de prime de asigurare obligatorie de asistență medicală specificați la anexa nr.2 (plătitori de prime stabilite în sumă fixă), în baza contractelor corespunzătoare, şi care confirmă faptul achitării primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă pentru anul respectiv de gestiune.           Astfel, din venitul obţinut conform contractului pentru executarea de lucrări sau prestări de servicii în baza patentei de întreprinzător nu survine obligația de calculare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, dacă persoana fizică confirmă faptul achitării primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă pentru anul respectiv. Confirmarea respectivă se eliberează în baza cererii depuse la agențiile teritoriale ale Companiei naţionale de asigurări medicale.”

Order number 274, from 21.05.2018

    Articolul 3 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 (cu modificările şi completările ulterioare) stabileşte că prin noțiunea de alte recompense se subînțelege orice altă sumă decît salariul, plătită de angajator în folosul angajatului său, precum şi alte drepturi şi venituri plătite persoanelor fizice, cu excepţia veniturilor, prevăzute la art. 20, 89, 90, 901 din Codul fiscal, la care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.   
   Prin urmare, sumele achitate sub formă de ajutoare materiale foștilor angajați nu se conformă noțiunii alte recompense, în vederea calculării primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și din acestea nu se calculează primele în cauză în modul general stabilit.

        Se calculează primele de asigurare obligatorie de asistență medicală din sumele achitate sub formă de ajutoare materiale angajaților sau foștilor angajați la principalul loc de muncă?           Conform pct.2 din anexa nr. 3 la Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr.1593-XV din 26 decembrie 2002, ajutorul material, în expresie bănească sau naturală, acordat de către angajator angajaților sau foștilor angajați la principalul loc de muncă, constituie venit la care nu se calculează primele de asigurare obligatorie de asistență medicală.          Prin urmare, angajaților sau foștilor angajați la principalul loc de muncă nu se vor calcula primele de asigurare obligatorie de asistență medicală din sumele achitate sub formă de ajutoare materiale.

Order number 687, from 19.12.2018

    În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 22 din 23.02.2018 privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, din veniturile obţinute din activitatea necalificată cu caracter ocazional exercitată de zilier nu se reţin primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală.
    Zilierul are obligaţia de a se încadra în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală conform actelor normative în vigoare.

Order number 607, from 26.12.2019

    În conformitate cu noțiunea expusă în art. 3 din Legea nr.1593-XV din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală stabilim că alte recompense sunt considerate orice alte sume decât salariul, plătite de angajator în folosul angajatului său, precum şi alte drepturi şi venituri plătite persoanelor fizice, cu excepția drepturilor și veniturilor, prevăzute la art.20, 89, 90, 901 din Codul fiscal, la care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistență medicală.
    Potrivit art. 20 lit. r) din Codul fiscal în cazul ajutorului material acordat persoanelor fizice din mijloacele sindicatelor, limita neimpozabilă constituie un salariu mediu lunar pe economie, prognozat şi aprobat anual de Guvern, per angajat anual, cu excepția ajutorului acordat în caz de deces şi/sau boală a angajatului sau a rudelor şi/sau afinilor de gradul I ai acestuia.
    Astfel, ajutorul material acordat din mijloacele sindicatului nu constituie bază de calcul pentru calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală dat fiind faptul că acest tip de plată cade sub incidența art. 20 din Codul fiscal.

Order number 45, from 23.02.2023

În conformitate cu art. 6 din Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru categoriile de plătitori prevăzute la anexa nr.1 se calculează în funcţie de contribuţia procentuală la salariu şi la alte recompense, pînă la deducerea (reţinerea) impozitelor şi altor plăţi obligatorii stabilite de legislaţie.
Concomitent, prin noțiunea expusă la art. 3 din Legea menționată sub noțiunea de alte recompense se subînțelege orice altă sumă decît salariul, plătită de angajator în folosul angajatului său, precum şi alte drepturi şi venituri plătite persoanelor fizice, cu excepţia drepturilor şi veniturilor, prevăzute la art. 20, 89, 90, 901 din Codul fiscal, la care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.
Astfel, pornind de la noțiunea nominalizată, stabilim că alte recompense reprezintă anumite plăţi (venituri) achitate de către angajator în folosul angajatului său. Însă, la acordarea de către angajator angajatului a unui împrumut fără dobîndă, astfel de plăţi nu au loc. Prin urmare, în acest caz, lipsește obligația calculării primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

news-events