Marcarea cu „Timbru de acciz” a articolelor din tutun și produselor conexe

Order number 194, from 09.06.2023

    În conformitate cu art.123 alin.(51) din Codul fiscal, cartuşele şi rezervele pentru ţigaretele electronice, inclusiv ţigaretele electronice de unică folosinţă, preparatele destinate utilizării în cartuşele şi rezervele pentru ţigaretele electronice de la poziţia tarifară 2404, produsele din tutun şi înlocuitorii din tutun (amestecuri fără tutun pe baza frunzei de ceai) de la poziţiile tarifare 2403 99 900 şi 2404 comercializaţi, transportaţi sau depozitaţi pe teritoriul Republicii Moldova ori importaţi pentru comercializare pe teritoriul ei, precum şi mărfurile procurate de la agenţii economici rezidenţi aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, sunt pasibile marcării obligatorii cu timbru de acciză.
    Marcarea se efectuează în procesul fabricării mărfurilor supuse accizelor, iar a mărfurilor fabricate pe teritoriul Republicii Moldova – până la momentul expedierii (transportării) acestora din antrepozitul fiscal.
     Modul şi termenele de procurare, utilizare şi de circulaţie a timbrelor de acciză se stabilesc de Guvern.
     Se interzice marcarea prin altă modalitate decât cea specificată supra, pentru produsele ce urmează a fi plasate în regim vamal de import pe teritoriul Republicii Moldova.

Se marchează oare cu timbru de acciz articolele de tutun?
În conformitate cu art.123 alin.(51) din Codul fiscal, articolele din tutun comercializate, transportate sau depozitate pe teritoriul Republicii Moldova ori importate pentru comercializare pe teritoriul ei, precum şi mărfurile procurate de la agenţii economici rezidenţi aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, sînt pasibile marcării obligatorii cu timbru de acciz.           
Marcarea se efectuează în procesul fabricării mărfurilor supuse accizelor sau pînă la importarea acestora, iar a mărfurilor fabricate pe teritoriul Republicii Moldova – pînă la momentul expedierii (transportării) acestora din antrepozitul fiscal.           
Modul şi termenele de procurare, utilizare şi de circulaţie a timbrelor de acciz se stabileşte de Guvern. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

 În conformitate cu art.123 alin. (51) din Codul fiscal, articolele din tutun comercializate, transportate sau depozitate pe teritoriul Republicii Moldova ori importate pentru comercializare pe teritoriul ei, precum şi mărfurile procurate de la agenţii economici rezidenţi aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, sînt pasibile marcării obligatorii cu timbru de acciz.

Order number 194, from 09.06.2023

    Potrivit prevederilor art.123 alin. (51) din Codul fiscal și a punctelor 23 şi 25 din Regulamentul privind modul de procurare şi aplicare a timbrelor de acciz/timbrelor de consum pe produsele din tutun, cartuşele şi rezervele pentru ţigaretele electronice, inclusiv ţigaretele electronice de unică folosinţă, preparatele destinate utilizării în cartuşele şi rezervele pentru ţigaretele electronice de la poziţia tarifară 2404, produsele din tutun şi înlocuitorii din tutun (amestecuri fără tutun pe baza frunzei de ceai) de la poziţiile tarifare 240399900 şi 2404, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1427 din 18 decembrie 2007, timbrele de acciz se aplică în următoarele situații :
- pentru produsele din tutun şi produsele conexe ale acestora produse pe teritoriul republicii timbrul de acciz se aplică în procesul fabricării acestora dar pînă la momentul expedierii (transportării) acestora din antrepozit fiscal;
- pentru produsele din tutun şi produsele conexe ale acestora importate, timbrul de acciz se aplică pînă la importarea acestora, în procesul de fabricaţie a lor;
- pentru produsele din tutun şi produsele conexe ale acestora ce se procură de la agenţii economici rezidenţi aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar timbrul de acciz se aplică pînă la introducerea articolelor accizabile, în procesul de fabricaţie a lor.

Cînd urmeaza a fi aplicate pe articolele din tutun timbrele de acciz?

Potrivit, art.123 alin. (51) din Codul fiscal, punctele 23 şi 25 din Regulamentul privind modul de procurare şi aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1427 din 18 decembrie 2007, articolele din tutun se marchează în modul următor:         
- pentru articolele din tutun produse pe teritoriul republicii - în procesul fabricării articolelor din tutun, pînă la momentul expedierii (transportării) acestora din încăperea de acciz;        
 - pentru articolele din tutun importate - pînă la importarea acestora, în procesul de fabricaţie a lor;        
 - pentru articolele din tutun ce se procură de la agenţii economici rezidenţi aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar – pînă la introducerea articolelor din tutun, în procesul de fabricaţie a lor.

Potrivit, art.123(6) din Codul fiscal, punctele 23 si 25 din Regulamentul privind modul de procurare si aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun, aprobat prin Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1427 din 18 decembrie 2007, marcarea se efectueaza: - pentru articolele din tutun produse pe teritoriul republicii - în procesul fabricarii articolelor din tutun, pîna la momentul expedierii (transportarii) acestora din încaperea de acciz; - pentru articolele din tutun importate - pîna la importarea acestora, în procesul de fabricatie a lor; - pentru articolele din tutun ce se procura de la agentii economici rezidenti aflati pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relatii fiscale cu sistemul ei bugetar – pîna la introducerea articolelor din tutun, în procesul de fabricatie a lor.

Order number 194, from 09.06.2023

    Potrivit prevederilor pct.24 din Regulamentul privind modul de procurare şi aplicare a timbrelor de acciz/timbrelor de consum pe produsele din tutun, cartuşele şi rezervele pentru ţigaretele electronice, inclusiv ţigaretele electronice de unică folosinţă, preparatele destinate utilizării în cartuşele şi rezervele pentru ţigaretele electronice de la poziţia tarifară 2404, produsele din tutun şi înlocuitorii din tutun (amestecuri fără tutun pe baza frunzei de ceai) de la poziţiile tarifare 240399900 şi 2404, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1427 din 18 decembrie 2007, producătorul autohton sau importatorul produselor din tutun este obligat să aplice timbrele de acciz pe ambalajul produsului, prin lipire, astfel încît deschiderea ambalajului să asigure deteriorarea timbrului de acciz lipit.
       În cazul în care ambalajul individual al produsului este învelit cu celofan sau este prevăzut cu un alt înveliş de protecţie transparent, timbrele de acciz se aplică sub acest înveliş.
    Pentru cartuşele şi rezervele pentru ţigaretele electronice, inclusiv ţigaretele electronice de unică folosinţă, preparatele destinate utilizării în cartuşele şi rezervele pentru ţigaretele electronice de la poziţia tarifară 2404, înlocuitorii din tutun (amestecuri fără tutun pe baza frunzei de ceai) de la poziţiile tarifare 240399900 şi 2404, timbrele de acciz se aplică pe ambalajul produsului astfel încât deschiderea ambalajului să asigure deteriorarea timbrului de acciz lipit.

În ce locuri a articolelor din tutun se aplica timbrele de acciz?
Potrivit punctului 24 din Regulamentul privind modul de procurare si aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun, aprobat prin Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1427 din 18 decembrie 2007, producatorul autohton sau importatorul este obligat sa aplice timbrele de acciz pe ambalajul produsului, prin lipire, astfel încît deschiderea ambalajului sa asigure deteriorarea timbrului de acciz lipit, conform anexei nr.2 la Regulamentul privind modul de procurare si aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun, aprobat prin Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1427 din 18 decembrie 2007. În cazul în care ambalajul individual al produsului este învelit cu celofan sau este prevazut cu un alt învelis de protectie transparent, timbrele de acciz se aplica sub acest înveliş.

Order number 194, from 09.06.2023

    În conformitate cu punctul 2 din Regulamentul privind modul de procurare şi aplicare a timbrelor de acciz/timbrelor de consum pe produsele din tutun, cartuşele şi rezervele pentru ţigaretele electronice, inclusiv ţigaretele electronice de unică folosinţă, preparatele destinate utilizării în cartuşele şi rezervele pentru ţigaretele electronice de la poziţia tarifară 2404, produsele din tutun şi înlocuitorii din tutun (amestecuri fără tutun pe baza frunzei de ceai) de la poziţiile tarifare 240399900 şi 2404, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1427 din 18 decembrie 2007, pentru mărfurile specificate în art.123 alin (51) din Codul fiscal, importate și pentru aceste mărfuri fabricate de producătorii autohtoni sunt prevăzute diferite timbre de acciz.
     Design-ul mărcii "Timbru de acciz" pentru produse din tutun şi produse conexe este aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.91/2019.

Este careva diferență dintre timbrele de acciz destinate pentru articolele din tutun autohtone si cele de import?
În conformitate cu punctul 2 din Regulamentul privind modul de procurare si aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun, aprobat prin Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1427 din 18 decembrie 2007, pentru articolele din tutun supuse marcarii cu timbru de acciz sînt prevazute urmatoarele tipuri de marcaje: a) articole din tutun autohtone; b) articole din tutun de import.

Order number 54, from 05.02.2018

        De care organe se comercializeaza timbrele de acciz?        Potrivit punctelor 6 si 7 din Regulamentul privind modul de procurare si aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun, aprobat prin Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1427 din 18 decembrie 2007, agentilor economici-producatori (inclusiv din materia prima a clientului) comercializarea timbrelor de acciz se face nemijlocit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în baza comenzilor (cererilor) agentilor economici respectivi, în termen de 15 zile de la data depunerii comenzilor (cererilor). Importatorilor si agentilor economici care procura articole din tutun, pasibile marcarii, de la agentii economici rezidenti, care nu au relatii cu sistemul bugetar al republicii comercializarea timbrelor de acciz, se efectueaza prin intermediul subdiviziunilor Serviciului Vamal în baza comenzilor (cererilor), în termen de 15 zile de la data depunerii comenzilor (cererilor).

Order number 194, from 09.06.2023

    În temeiul punctului 12 din Regulamentul privind modul de procurare şi aplicare a timbrelor de acciz/timbrelor de consum pe produsele din tutun, cartuşele şi rezervele pentru ţigaretele electronice, inclusiv ţigaretele electronice de unică folosinţă, preparatele destinate utilizării în cartuşele şi rezervele pentru ţigaretele electronice de la poziţia tarifară 2404, produsele din tutun şi înlocuitorii din tutun (amestecuri fără tutun pe baza frunzei de ceai) de la poziţiile tarifare 240399900 şi 2404, aprobat prin Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1427 din 18 decembrie 2007, responsabilitatea marcarii articolelor din tutun în scopul comercializarii revine agentilor economici producatori autohtoni, importatorilor, precum si agentilor economici care procura (primesc) articolele din tutun pasibile marcarii de la agentii economici ai Republicii Moldova care nu au relatii fiscale cu sistemul bugetar.

Cine este responsabil pentru marcarea cu timbre de acciz a articolelor din tutun ?

În temeiul punctului 12 din Regulamentul privind modul de procurare si aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun, aprobat prin Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1427 din 18 decembrie 2007, responsabilitatea marcarii articolelor din tutun în scopul comercializarii revine agentilor economici producatori autohtoni, importatorilor, precum si agentilor economici care procura (primesc) articolele din tutun pasibile marcarii de la agentii economici ai Republicii Moldova care nu au relatii fiscale cu sistemul bugetar.

Order number 194, from 09.06.2023

    Potrivit punctului 5 din Regulamentul privind modul de procurare şi aplicare a timbrelor de acciz/timbrelor de consum pe produsele din tutun, cartuşele şi rezervele pentru ţigaretele electronice, inclusiv ţigaretele electronice de unică folosinţă, preparatele destinate utilizării în cartuşele şi rezervele pentru ţigaretele electronice de la poziţia tarifară 2404, produsele din tutun şi înlocuitorii din tutun (amestecuri fără tutun pe baza frunzei de ceai) de la poziţiile tarifare 240399900 şi 2404, aprobat prin Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1427 din 18 decembrie 2007, timbrele de acciz procurate nu se vînd, nu se transmit altor persoane şi nu se înstrăinează în alt mod, cu excepţia restituirii lor Instituţiei publice “Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe”.

Potrivit punctului 5 din Regulamentul privind modul de procurare si aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun, aprobat prin Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1427 din 18 decembrie 2007, timbrele de acciz procurate nu se vînd, nu se transmit altor persoane şi nu se înstrăinează în alt mod, cu excepţia restituirii lor Instituţiei publice “Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe”.

Order number 194, from 09.06.2023

     Potrivit punctului 26 din Regulamentul privind modul de procurare şi aplicare a timbrelor de acciz/timbrelor de consum pe produsele din tutun, cartuşele şi rezervele pentru ţigaretele electronice, inclusiv ţigaretele electronice de unică folosinţă, preparatele destinate utilizării în cartuşele şi rezervele pentru ţigaretele electronice de la poziţia tarifară 2404, produsele din tutun şi înlocuitorii din tutun (amestecuri fără tutun pe baza frunzei de ceai) de la poziţiile tarifare 240399900 şi 2404, aprobat prin Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1427 din 18 decembrie 2007, restituirea timbrelor de acciz se efectueaza în urmatoarele cazuri:
a) neutilizarea timbrelor de acciz în procesul de productie;
b) deteriorarea timbrelor de acciz în procesul de productie.

Potrivit punctului 26 din Regulamentul privind modul de procurare si aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun, aprobat prin Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1427 din 18 decembrie 2007, restituirea timbrelor de acciz se efectueaza în urmatoarele cazuri: a) neutilizarea timbrelor de acciz în procesul de productie; b) deteriorarea timbrelor de acciz în procesul de productie.

Order number 194, from 09.06.2023

     În conformitate cu punctul 28 din Regulamentul privind modul de procurare şi aplicare a timbrelor de acciz/timbrelor de consum pe produsele din tutun, cartuşele şi rezervele pentru ţigaretele electronice, inclusiv ţigaretele electronice de unică folosinţă, preparatele destinate utilizării în cartuşele şi rezervele pentru ţigaretele electronice de la poziţia tarifară 2404, produsele din tutun şi înlocuitorii din tutun (amestecuri fără tutun pe baza frunzei de ceai) de la poziţiile tarifare 240399900 şi 2404, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1427 din 18 decembrie 2007, timbrele de acciz deteriorate sau destinate restituirii se depun de către fiecare agent economic la expirarea semestrului, pînă la data de 15 a lunii următoare, la Instituţia publică “Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanțe” în vederea distrugerii.

În conformitate cu punctul 28 din Regulamentul privind modul de procurare si aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun, aprobat prin Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1427 din 18 decembrie 2007, timbrele de acciz deteriorate sau destinate restituirii se depun de către fiecare agent economic la expirarea semestrului, pînă la data de 15 a lunii următoare, la Instituţia publică “Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe” în vederea distrugerii.

Order number 233, from 30.04.2021

   Design-ul mărcii „Timbru de acciz/Timbru de consum” este aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 91/2019 cu privire la aprobarea design-ului mărcii „Timbru de acciz/Timbru de consum” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.193-202 art. 1002).

Order number 148, from 02.04.2024

Conform art.123 alin.(51) din Codul fiscal, anul fabricării produselor din tutun şi a celor conexe, indicat pe ambalajul unitar al produselor, trebuie să corespundă anului emiterii timbrului de acciză.
În conformitate cu prevederile art.123 alin.(52) din Codul fiscal, cartuşele pentru ţigarete electronice care conţin lichid cu nicotină, inclusiv ţigaretele electronice de unică folosinţă, flacoanele de reumplere care conţin nicotină destinate cartuşelor şi ţigaretelor electronice de la poziţia tarifară 2404, produsele din tutun şi produsele din plante pentru fumat de la poziţiile tarifare 240399900 şi 2404, marcate cu timbre de acciză, pot fi comercializate consumatorilor finali nu mai târziu de 30 de luni ulterioare anului producerii lor.

 

Order number 148, from 02.04.2024

Potrivit art.123 alin.(53) din CF, stocul timbrelor de acciză destinate pentru aplicarea pe ambalajul exterior al cartuşelor pentru ţigarete electronice care conţin lichid cu sau fără nicotină, inclusiv al ţigaretelor electronice de unică folosinţă, al flacoanelor de reumplere destinate cartuşelor şi ţigaretelor electronice de la poziţia tarifară 2404, al produselor din tutun şi produselor din plante pentru fumat de la poziţiile tarifare 240399900 şi 2404, care nu au fost utilizate/aplicate pentru anul destinat, se restituie până la data de 30 aprilie a anului următor.

 

Order number 148, from 02.04.2024

Potrivit art.XVI alin.(11) și (2) din Legea nr.212/2023 pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) (modificat prin Legea nr.428/2023), prin derogare de la prevederile art.123 alin. (51) din Codul fiscal și de la prevederile art.24 alin.(11) din Legea nr.278/2007 privind controlul tutunului, se permite, până la 1 iulie 2024, importul sau expedierea din antrepozit fiscal a cartușelor pentru țigarete electronice care conțin lichid cu nicotină, inclusiv a țigaretelor electronice de unică folosință, flacoanelor de reumplere care conțin nicotină destinate cartușelor și țigaretelor electronice de la poziția tarifară 2404, a produselor din tutun și produselor din plante pentru fumat de la pozițiile tarifare 2403 99 900 și 2404, fabricate în anul 2024, dar marcate cu timbru de acciză/timbru de consum emis până la 1 ianuarie 2024.
Produsele din tutun și cele conexe menționate mai sus, precum și cele importate și/sau produse până la data intrării în vigoare a Legii nr.428/2023 (01.01.2024), pot fi comercializate până la 31 decembrie 2025.

news-events