13 236 contracte de locațiune, înregistrate la SFS în perioada ianuarie-septembrie 2021

12/10/2021
Serviciul Fiscal de Stat întreprinde în permanență măsuri de conformare și informare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile cu privire la obligațiile stabilite de actele normative în vigoare privind înregistrarea contractelor de locațiune.

Astfel, în perioada lunilor ianuarie – septembrie 2021, la Serviciul Fiscal de Stat s-au înregistrat 13 236 contracte de locațiune/chirie.

De asemenea, urmare a acțiunilor întreprinse au fost identificate 4 333 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile, fără înregistrarea în termen a contractelor.

Totodată, la 562 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile și nu s-au conformat prevederilor legale au fost calculate suplimentar spre plată la buget: plăți de bază – 703 mii lei, penalități – 50 mii lei și amenzi – 101,6 mii lei.

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, în conformitate cu art. 901, alin. (34) din Codul fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, achită impozit pe venit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului.

Persoanele menţionate sunt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la Serviciul Fiscal de Stat. Acest impozit se achită lunar, cel târziu la data de 25 a lunii în curs, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.

Similar news

Precizările Serviciului Fiscal privind aplicarea cotei reduse a TVA pentru sectorul HORECA
01/10/2021
Precizările Serviciului Fiscal privind aplicarea cotei reduse a TVA pentru sectorul HORECA
34,4 miliarde lei încasate de Serviciul Fiscal de Stat în 9 luni ale anului 2021
01/10/2021
34,4 miliarde lei încasate de Serviciul Fiscal de Stat în 9 luni ale anului 2021
Modificări în cadrul sistemului informațional al SFS
30/09/2021
Modificări în cadrul sistemului informațional al SFS
Serviciul Fiscal de Stat promovează spiritul de conformare voluntară a contribuabililor
29/09/2021
Serviciul Fiscal de Stat promovează spiritul de conformare voluntară a contribuabililor
news-events