6 549 contracte de locațiune, înregistrate la SFS în perioada ianuarie-martie 2024

12/04/2024
Serviciul Fiscal de Stat reamintește persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care transmit în posesie și/sau în folosință proprietate imobiliară altor persoane fizice, inclusiv prin utilizarea platformelor Booking, Airbnb și altele, despre necesitatea onorării obligațiunilor fiscale aferent veniturilor obținute. Ghidul privind înregistrarea contractului de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă a proprietății imobiliare poate fi consultat aici.

Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au crescut cu 32,3% în primele 3 luni ale anului 2024 și constituie 17,5 milioane lei, comparativ cu perioada similară a anului 2023.
Urmare a acțiunilor de conformare voluntară și informare, în perioada lunilor ianuarie-martie 2024 au fost identificate 700 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile.

De asemenea, au fost efectuate controale la 97 persoane fizice care dau în locațiune bunuri imobile, fiind calculate suplimentar la buget: plăți de bază în sumă de 83,3 mii lei, majorare de întârziere în sumă de 12,8 mii lei și aplicată amendă în mărime de 6,5 mii lei.
În rezultatul acțiunilor întreprinse în primele 3 luni ale anului 2024, au fost înregistrate 6 549 contracte de dare în locațiune a bunurilor imobile, sau cu 11,9%  mai multe decât în perioada similară a anului 2023.

 


 

Perioada 01.01.2023-31.03.2023

Perioada 01.01.2024-31.03.2024

Devieri 2024/2023

suma

%

Încasări, mii lei

13 258,3

17 538,2

+4 279,9

+32,3

Contracte înregistrate

5 855

6 549

+694

+11,9

Similar news

În atenția contribuabililor care doresc restituirea sumei impozitului pe venit achitat/ reținut în plus
15/04/2024
În atenția contribuabililor care doresc restituirea sumei impozitului pe venit achitat/ reținut în plus
Lucrări de mentenanță în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”
11/04/2024
Lucrări de mentenanță în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”
Lucrări de mentenanță în cadrul SIA „Ghișeul Unic de Raportare”
11/04/2024
Lucrări de mentenanță în cadrul SIA „Ghișeul Unic de Raportare”
Graficul seminarelor de instruire pentru contribuabili organizate de SFS în luna aprilie 2024
11/04/2024
Graficul seminarelor de instruire pentru contribuabili organizate de SFS în luna aprilie 2024
news-events