Atenţie! Încep verificările!

01/12/2011
Serviciul Fiscal de Stat, în scopul asigurării unei concurente loiale monitorizează continuu legalitatea procesul de comercializare a produselor şi mărfurilor. Cu toate acestea, în legatură cu multiple adresări şi plângeri parvenite de la persoane fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea de întreprinzător în limitele actelor normative în vigoare, IFPS anunţă că în perioada 01.12.2011- 31.12.2011 funcţionarii SFS în comun cu colaboratorii Ministerului Afacerilor Interne vor efectua verificări riguroase în pieţele agricole şi alimentare din republică în vederea respectării de catre agenţii economici a legislaţiei în vigoare la capitolul utilizării MCC la efectuarea decontărilor în numerar, documentele de provenienţă a mărfurilor, combaterea fenomenului de contrabandă, îndeosebi a citricelor şi fructelor exotice. Reiteram că, în conformitate cu prevederile art. 18, alin. (4) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 “cu privire la patenta de întreprinzător”, citricele şi alte fructe exotice nu sunt pasibile a fi comercializate în baza patentei de întreprinzător. Totodată, reamintim sancţiunile prevazute de legislaţie pentru urmatoarele încălcări: -            desfăşurarea unei activităţi fără a avea maşina de casă şi de control, în cazul în care actele normative în vigoare prevăd folosirea ei, se sancţioneaza conform art. 254(1) a Codului Fiscal cu amendă de 5000 lei pentru fiecare caz de încălcare; -            desfăşurarea unei activităţi fără utilizarea maşinii de casă şi de control existente sau cu utilizarea maşinii de casă şi de control defectate, nesigilate în modul stabilit sau neînregistrate la organul fiscal, se sancţionează conform art. 254(2) a Codului Fiscal cu amendă de 6000 lei pentru fiecare caz de încălcare; -            comiterea repetată a unei activităţi fără utilizarea maşinii de casă şi de control existente sau cu utilizarea maşinii de casă şi de control defectate, nesigilate în modul stabilit sau neînregistrate la organul fiscal, se sancţionează conform art. 254(4) a Codului Fiscal cu amendă de 18000 lei pentru fiecare caz de încălcare; -            neprezentarea la prima cerere persoanelor cu funcţii de raspundere ale organelor cu atribuţii de administrare fiscală a documentelor de evidenţă, dările de seamă fiscale şi alte documente şi informaţii privind desfasurarea activităţii de întreprinzător se sancţionează conform art. 253(1) a Codului Fiscal cu amendă de 3000 lei, inclusiv cu ridicarea mărfurilor fără documente de provenienţă (de  către colaboratorii MAI) ; Drept urmare a celor expuse, precum şi în scopul evitării situaţiilor de sancţionare, SFS recomandă insistent desfăşurarea activităţii în corespundere cu legislaţia în vigoare.

Similar news

9411 contracte de locațiune au fost înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în nouă luni ale anului curent
27/01/2021
9411 contracte de locațiune au fost înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în nouă luni ale anului curent
Persoanele fizice care au obținut venit impozabil mai mare de 360 000 lei nu vor mai utiliza scutirea personală
10/10/2020
Persoanele fizice care au obținut venit impozabil mai mare de 360 000 lei nu vor mai utiliza scutirea personală
Serviciul Fiscal de Stat monitorizează corectitudinea formării prețurilor la produsele social importante
09/10/2020
Serviciul Fiscal de Stat monitorizează corectitudinea formării prețurilor la produsele social importante
Transportatorii de pasageri, mărfuri și colete, cei naționali și internaționali în vizorul Serviciului Fiscal de Stat
06/10/2020
Transportatorii de pasageri, mărfuri și colete, cei naționali și internaționali în vizorul Serviciului Fiscal de Stat
news-events