Dările de seama fiscale – obligatoriu electronic!

27/10/2016
    Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce la cunoștință că prin Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, nr. 138 din 17 iunie 2016, publicată În Monitorul Oficial nr.184-192 din 01 iulie 2016 a fost completat art.187(2 (prim)) din Codul fiscal cu o nouă obligațiune și anume, începând cu 01 iulie 2016, contribuabilii care au conform numărului scriptic de salariați înregistrat în anul precedent - mai mult de 10 persoane angajate prin contract individual de munca ori prin alte contracte vor prezenta, în mod obligatoriu, dările de seamă fiscale pentru perioadele fiscale de după 1 iulie curent, exclusiv în formă electronică, utilizând serviciul „Declarație Electronică”. 
    Pentru a afla care este procedura de conectare la serviciile fiscale electronice urmează să apelați la tel:  022-82-22-22 sau la adresa Î.S. ”Fiscservinform, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 162, et.2, bir. 220.

Similar news

Comunicat „Privind corectitudinea reflectării în factura fiscală a prețului pentru mărfurile social-importante, a adaosului comercial limitat, potrivit Hotărârii Guvernului nr.774 din 20 iunie 2016”
27/10/2016
Comunicat „Privind corectitudinea reflectării în factura fiscală a prețului pentru mărfurile social-importante, a adaosului comercial limitat, potrivit Hotărârii Guvernului nr.774 din 20 iunie 2016”
<span class="important">Important !!!</span> Comunicat cu privire la declararea numerarului în valută străină și monedă națională la organele vamale de către persoanele juridice rezidente
27/10/2016
<span class="important">Important !!!</span> Comunicat cu privire la declararea numerarului în valută străină și monedă națională la organele vamale de către persoanele juridice rezidente
Neprezentarea dărilor de seamă fiscale – sancțiuni contravenționale!
08/07/2016
Neprezentarea dărilor de seamă fiscale – sancțiuni contravenționale!
IFS Ștefan Vodă: mai multe acțiuni pentru intensificarea procesului de conformare a contribuabililor
07/07/2016
IFS Ștefan Vodă: mai multe acțiuni pentru intensificarea procesului de conformare a contribuabililor
news-events