Serviciul Fiscal de Stat informează despre aplicarea alin. (3) din art. 266 al Codului fiscal

12/07/2021

Potrivit prevederilor art.266 alin. (1) din Codul fiscal, cererea de compensare ori de restituire a sumelor plătite în plus sau a sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite poate fi depusă de contribuabil în termen de 6 ani din data efectuării şi/sau apariţiei lor.

Cererea depusă după expirarea termenului de 6 ani este nevalabilă. În acest caz, nu se va efectua nici o compensare ori restituire, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(2). Depunerea cererii suspendă curgerea termenului indicat.

Conform alin. (2) al aceluiași articol, Serviciul Fiscal de Stat poate repune în termen şi accepta cererea de compensare şi/sau de restituire a sumelor plătite în plus sau a sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite dacă contribuabilul prezintă dovezi privind imposibilitatea respectării termenului de prescripţie prevăzut la alin.(1).

Alin. (3) prevede că, sumele plătite în plus şi sumele care urmează a fi restituite, care nu au fost solicitate în termenul indicat la alin.(1), se anulează în modul stabilit de Guvern.

Lista contribuabililor în privința cărora a fost aplicat art. 266 alin. (3) din Codul fiscal poate fi vizualizată aici.

Totodată, Serviciul Fiscal de Stat recomandă contribuabililor să monitorizeze permanent situația fiscală, având la bază informația disponibilă din Sistemul informațional automatizat Contul curent al contribuabilului sau să se adreseze, după caz, la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat,  în a cărei rază de activitate se află sediul (domiciliul) acestora, pentru a obține informații relevante sau pentru a solicita în termenul legal compensarea ori restituirea sumelor achitate în plus sau care conform legislaţiei fiscale urmează a fi restituite, în vederea evitării survenirii termenului de prescripție, având drept consecință, anularea acestora, potrivit cadrului de reglementare în vigoare.

Similar news

Serviciul Fiscal de Stat continuă desfășurarea seminarelor de instruire
09/07/2021
Serviciul Fiscal de Stat continuă desfășurarea seminarelor de instruire
Actualizări în cadrul Sistemului Informațional Automatizat „e-Factura” și SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”
08/07/2021
Actualizări în cadrul Sistemului Informațional Automatizat „e-Factura” și SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”
Peste 22 miliarde lei încasate de Serviciul Fiscal de Stat în 6 luni ale anului 2021
01/07/2021
Peste 22 miliarde lei încasate de Serviciul Fiscal de Stat în 6 luni ale anului 2021
SFS centralizează funcțiile de asistență juridică și de gestionare a bunurilor confiscate
01/07/2021
SFS centralizează funcțiile de asistență juridică și de gestionare a bunurilor confiscate
news-events