Serviciul Fiscal de Stat recomandă tuturor cetățenilor să solicite bonul fiscal care confirmă cumpărarea produsului sau prestarea serviciului, în acest mod fiind asigurate drepturile în calitate de consumator.

În cazul în care nu a fost eliberat bonul de casă/ documentul fiscal emis de echipamentul de casă şi de control, cumpărătorii pot depune o petiție la adresa electronică a Serviciului Fiscal de Stat - mail@sfs.md.

Concomitent, dacă cumpărătorului nu i-a fost eliberat bonul de casă/ documentul fiscal emis de echipamentul de casă şi de control pentru operaţiunea economică efectuată, sau suma indicată în bonul de casă/ documentul fiscal nu corespunde sumei real achitate, acesta poate sesiza despre această încălcare și la Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat, 0 8000 1525, Butonul 3 - semnalarea cazurilor de nerespectare a legislației fiscale (apel gratuit).

Autoritatea fiscală atenționează că, documentele care atestă încasarea/ plata în numerar, altele decât bonurile de casă/ documentele fiscale sau bonurile de plată, nu constituie document ce confirmă faptul cumpărării produsului sau prestării serviciului. În calitate de astfel de documente necorespunzătoare pot fi menționate: bonuri imprimate care nu conțin inscripția „BON FISCAL”, note de plată etc.

Reamintim că, impozitele și taxele achitate urmare a declarării tuturor tranzacțiilor permit servicii medicale de calitate, pensie decentă, învățământ eficient, asistență socială, infrastructură europeană.

Pentru verificarea bonului de casă, Serviciul Fiscal de Stat vă pune la dispoziție serviciul online corespunzător care poate fi accesat aici
news-events