Rezultatele controalelor efectuate în perioada ianuarie – mai 2022 privind formarea prețurilor la produsele social-importante

06/06/2022
Serviciul Fiscal de Stat, pe parcursul perioadei ianuarie – mai 2022, în scopul stabilirii modului de respectare a legislației în vigoare, în partea ce vizează respectarea formării prețurilor de comercializare pe piața internă a produselor social-importante, a întreprins următoarele acțiuni:

  • 303 controale fiscale prin metoda verificării operative, la contribuabilii care desfășoară comerț cu amănuntul în unități comerciale;
  • 19 controale prin metoda verificării faptice, cu scopul inventarierii stocului de mărfuri depozitat în spațiile de păstrare (depozite/ depozite comerciale) pentru care modul de formare a prețului este reglementat de către stat;
  • 12 controale prin metoda verificării parțiale/totale.
În rezultatul acestor controale s-au constatat următoarele:

  • încălcarea Regulamentului de formare a prețurilor la produsele social-importante prin depășirea adaosului comercial în cazul a 4 agenți economici;
  • devieri între valoarea stocurilor înregistrată conform evidenței contabile și valoarea stocurilor real existente în cazul a 5 agenți economici, fiind stabilit surplus în sumă totală de 7 635 774,66 lei și lipsuri în sumă totală de 2 748 217,55 lei.
  • depășirea adaosului comercial la vânzarea produselor social-importante în cazul a 3 agenți economici, fiind calculat venit ilicit în sumă totală de 682 520 lei;
  • indicarea eronată sau neindicarea în facturile fiscale a mărimii adaosului comercial cumulativ aplicat pentru o unitate fixat de producător sau a prețului de procurare în cazul a 4 agenți economici, valoarea totală a mărfurilor social-importante livrate conform facturilor fiscale eronat completate constituind 76 624 786,12 lei.
La 9 agenți economici importatori de produse social-importante au fost instituite posturi fiscale în scopul stabilirii modului de respectare a legislației în vigoare, în partea ce vizează respectarea formării prețurilor de comercializare pe piața internă a produselor social-importante.

Informăm că, neindicarea sau indicarea incorectă de către agentul economic furnizor în factură/factură fiscală a prețului de livrare pentru o unitate, fixat de agentul economic producător/ importator şi a mărimii adaosului comercial cumulativ, se sancționează cu amendă în mărime de până la 10% din valoarea tranzacției cu mărfuri social-importante. În cazul stabilirii venitului ilicit, prin exagerarea costului producției/ prețului de vânzare/ adaosului comercial, se calculează amendă în mărime de 100% din suma venitului stabilit.

Похожие новости

Informație privind încasările de la vânzarea bunurilor confiscate, administrate de SFS
03/06/2022
Informație privind încasările de la vânzarea bunurilor confiscate, administrate de SFS
100 de contribuabili, desemnați învingători ai primei ediției speciale din anul 2022 a concursului „Loteria fiscală”
02/06/2022
100 de contribuabili, desemnați învingători ai primei ediției speciale din anul 2022 a concursului „Loteria fiscală”
Rezultatele recepționării declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2021
01/06/2022
Rezultatele recepționării declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2021
Serviciul Fiscal de Stat va opera actualizări în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”
01/06/2022
Serviciul Fiscal de Stat va opera actualizări în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”
news-events