Segmentele economiei cu risc de neconformare fiscală, sub monitorizarea permanentă a Serviciului Fiscal de Stat

21/10/2021
Serviciul Fiscal de Stat asigură monitorizarea continuă a segmentelor economiei cu risc de neconformare fiscală, întru preîntâmpinarea posibilelor cazuri de prejudiciere a bugetului de stat. Unul din segmentele evaluate cu risc de (sub)declarare a veniturilor obținute și altor obligații fiscale este apreciat ca fiind prestarea serviciilor de transport internațional de pasageri.

Astfel, Serviciul Fiscal de Stat asigură examinarea informației disponibile cu referire la traversarea frontierei de către persoanele fizice cu pasageri la bord. Cazurile de traversare regulată a frontierei de stat, de către persoanele fizice șoferi cu pasageri îmbarcați la bord, sunt analizați în scopul stabilirii riscului practicării ilicite a activității de antreprenoriat.

În perioada anului 2021 au fost identificate 29 persoane fizice care se presupune că desfășurau activitate ilicită de transport internațional de pasageri, fiind demarate acțiuni de acumulare a probelor privind veniturile obținute nedeclarate din activitatea de întreprinzător.

Ca urmare a acțiunilor de control, 5 persoane fizice (șoferi) au declarat voluntar venituri totale în sumă 833.400 lei și achitat impozit pe venit în sumă totală de 78.177,60 lei iar la 5 persoane fizice șoferi a fost determinat venit în sumă de 1.424.824 lei, calculate impozite în sumă totală de 154.880 lei, majorări de întârziere în sumă totală de 23.915 lei și amenzi în sumă totală de 125.525 lei.

Serviciul Fiscal de Stat va asigura în continuare aplicarea măsurilor de conformare voluntară și/sau forțată, corespunzător riscurilor evaluate și atribuțiilor stabilite de legislația în vigoare.

În vederea evitării situațiilor de sancționare, Serviciul Fiscal de Stat recomandă conformarea la prevederile legislației în vigoare.

Похожие новости

În atenția contribuabililor persoane fizice care înregistrează restanță la achitarea impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar
19/10/2021
În atenția contribuabililor persoane fizice care înregistrează restanță la achitarea impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar
SFS reiterează angajamentul de a continua implementarea reformelor pentru îmbunătățirea administrării fiscale
13/10/2021
SFS reiterează angajamentul de a continua implementarea reformelor pentru îmbunătățirea administrării fiscale
13 236 contracte de locațiune, înregistrate la SFS în perioada ianuarie-septembrie 2021
12/10/2021
13 236 contracte de locațiune, înregistrate la SFS în perioada ianuarie-septembrie 2021
Precizările Serviciului Fiscal privind aplicarea cotei reduse a TVA pentru sectorul HORECA
01/10/2021
Precizările Serviciului Fiscal privind aplicarea cotei reduse a TVA pentru sectorul HORECA
news-events