Statutul radierii gospodăriilor țărănești inactive conform prevederilor Legii nr. 51/2022

28/01/2023

Serviciul Fiscal de Stat a identificat lista a 95,5 mii gospodării țărănești (de fermier) care întrunesc condițiile stabilite la art. I alin. (2) și (3) din Legea nr. 51/2022 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității gospodăriilor țărănești (de fermier).

Unul din scopurile urmărite prin implementarea Legii nr. 51/2022 este simplificarea procedurii de radiere a gospodăriilor țărănești (de fermier) inactive din Registrul gospodăriilor țărănești (de fermier) și din Registrul fiscal de stat.

Conform legii, primăria are obligația de informare a fondatorilor gospodăriilor țărănești incluse în listă, precum și publicarea listei în locurile publice, pe panourile informative, etc. (art. I alin (7) din Legea nr. 51/2022)

La fel, primăria are obligația să publice în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina-web oficială a primăriei sau, în lipsa acesteia, pe panoul informativ al primăriei un aviz care va conține date cu privire la modalitatea și termenele de depunere a cererilor privind stoparea procedurii de radiere, de către gospodăriile țărănești (de fermier) care urmează a fi radiate, și de înaintare a creanțelor de către creditori sau de către alte persoane interesate, de asemenea va conține adresa la care acestea pot fi depuse/înaintate. (art. I alin (8) din Legea nr. 51/2022)

Urmare a adoptării deciziei de radiere a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) inactive, primăria asigură prezentarea către Direcția deservire fiscală a Serviciului Fiscal de Stat din raza de deservire a copiei autentificate a Deciziei de radiere a gospodăriei țărănești (de fermier) din Registrul gospodăriilor țărănești (de fermier) reglementată prin art. I alin. (10) din Legea nr. 51/2022.

În baza Deciziei prezentate de primărie, Serviciul Fiscal de Stat va asigura procedurile stabilite la art. I alin. (13) din Legea prenotată.

Informația aferentă gospodăriilor țărănești pasibile radierii pentru fiecare raion în parte precum și statutul procesului de radiere la situația din 25.01.2023, poate fi descărcată în format Excel conform listei de mai jos.

Похожие новости

Program extins de lucru al Centrului unic de apel al SFS la data de 25.01.2023
25/01/2023
Program extins de lucru al Centrului unic de apel al SFS la data de 25.01.2023
Precizările SFS privind obligația de inventariere a stocului de mărfuri supuse accizelor
25/01/2023
Precizările SFS privind obligația de inventariere a stocului de mărfuri supuse accizelor
Accize: modificări efectuate în Codul fiscal pentru anul 2023
24/01/2023
Accize: modificări efectuate în Codul fiscal pentru anul 2023
Regulamentul privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli, publicat în Monitorul Oficial
23/01/2023
Regulamentul privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli, publicat în Monitorul Oficial
news-events