Regulamentul privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli, publicat în Monitorul Oficial

23/01/2023

Serviciul Fiscal de Stat informează despre aprobarea Regulamentului privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli, conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 3 din 13.01.2023, în vigoare din 19.01.2023 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.10-12 din 19 ianuarie 2023).

Potrivit Regulamentului, rambursarea TVA pentru producătorii agricoli se va aplica pentru perioadele fiscale începând cu luna aprilie 2022 și până în luna iunie 2023 inclusiv.

Subiecții eligibili sunt producătorii agricoli care întrunesc una din următoarele condiții:

 1. minimum 95% din activitatea desfășurată pe parcursul anului 2022 reprezintă una sau mai multe dintre activitățile stipulate în grupele 01.1–01.6 din Clasificatorul activităților din economia Moldovei, aprobat prin Ordinul nr.28/2019 al Biroului Național de Statistică.
 2. au suportat pierderi ca urmare a embargoului impus de Federația Rusă pentru importul producției de origine vegetală din Republica Moldova.

Solicitarea rambursării TVA se efectuează prin depunerea unei cereri semnată electronic la adresa de e-mail a Serviciului Fiscal de Stat (mail@sfs.md).

 • Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată (descarcă aici)

Producătorii agricoli care au suportat pierderi ca urmare a embargoului impus de Federația Rusă pentru importul producției de origine vegetală din Republica Moldova, trebuie să prezinte suplimentar certificatul cu privire la intrarea pe rod a plantației perene, eliberat de către autoritatea administrației publice locale

Contribuabilii pot completa setul de documente la subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat, la dispozitivele pentru autodeservire, în cazul în care dețin semnătura electronică, beneficiind de suportul inspectorilor, la necesitate.

Totodată, setul de documente poate fi depus și pe suport de hârtie, cu aplicarea semnăturii olografe, la oricare sediu al Serviciului Fiscal de Stat. Adresele de contact le găsiți aici.

Cererea poate fi depusă în termenul de prescripție stabilit de art. 266 din Codul fiscal.

Cererea va fi examinată în cazurile în care solicitantul întrunește cumulativ următoarele condiții:

 1. a înregistrat suma TVA destinată deducerii în perioada ulterioară pentru perioada fiscală decembrie 2021;
 2. în ultima perioadă fiscală, pentru care se solicită rambursarea TVA, din perioada Programului de rambursare a înregistrat TVA destinată deducerii în perioada ulterioară;
 3. a prezentat Declarația privind TVA pentru perioada pentru care se solicită rambursarea;
 4. a prezentat Darea de seamă forma IPC21 pentru perioada pentru care se solicită rambursarea TVA. Prevederile prezentului subpunct nu se aplică contribuabililor care nu au obligația prezentării dării de seamă forma IPC21;
 5. a prezentat Darea de seamă fiscală forma BIJ17. Prevederile prezentului subpunct nu se aplică contribuabililor care nu au obligația prezentării dării de seamă

Rambursarea se efectuează în termen de 25 zile lucrătoare din data depunerii cererii, dintre care:

 • 20 zile sunt destinate pentru efectuarea controlului fiscal tematic și adoptarea deciziei de rambursare;
 • 3 zile sunt destinate întocmirii documentelor de plată și transmiterii acestora spre executare Direcției Trezoreria de Stat;
 • 2 zile sunt destinate pentru efectuarea rambursării efective.

Precizăm că, Programul de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru producătorii agricoli a fost instituit prin Legea privind Programul de rambursare a TVA  producătorilor agricoli nr. 337 din 8 decembrie 2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.413-425 din 23 decembrie 2022).

Похожие новости

Accize: modificări efectuate în Codul fiscal pentru anul 2023
24/01/2023
Accize: modificări efectuate în Codul fiscal pentru anul 2023
Taxa pe valoare adăugată: modificări efectuate în Codul fiscal pentru anul 2023
16/01/2023
Taxa pe valoare adăugată: modificări efectuate în Codul fiscal pentru anul 2023
Impozitul pe venit: modificări efectuate în Codul fiscal pentru anul 2023
12/01/2023
Impozitul pe venit: modificări efectuate în Codul fiscal pentru anul 2023
21 235 contracte de locațiune, înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în anul 2022
12/01/2023
21 235 contracte de locațiune, înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în anul 2022
news-events