Achitarea de peste hotarele țării a impozitului pe venit sau a oricărui alt tip de impozit sau taxă, se efectuează în valută străină (EUR/USD), conform următoarelor date bancare:

 În dolari SUA:

 Beneficiary: Ministry of Finance of RM – State Treasury

Account of institution: IBAN

SWIFT: NBMDMD2X

 Correspondent Bank of the NBM:

  • FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK, NEW YORK
  • SWIFT BIC: FRNYUS33
  • ACCOUNT NO: 021087125

 Details of payment: Please indicate full beneficiary′s name, treasury account number, payment′s destination in conformity with budget classification, beneficiary′s IDNO (1006601000037).

 În EURO:

 Beneficiary: Ministry of Finance of RM – State Treasury

Account of institution: IBAN

Beneficiary Bank: National Bank of Moldova

SWIFT: NBMDMD2X

 Correspondent Bank of the NBM:

  • DE NEDERLANDSCHE BANK N.V., AMSTERDAM
  • SWIFT: FLORNL2ACAC
  • IBAN: NL90FLOR0600126226

 Details of payment: Please indicate full beneficiary′s name, treasury account number, payment′s destination in conformity with budget classification, beneficiary′s IDNO (1006601000037).

 La perfectarea documentului de plată, în rubrica „Account of institution” se va indica codul IBAN, după cum urmează:

  1. a) generat pe pagina web a Ministerului Finanţelor mf.gov.md, prin selectarea codului Clasificaţiei economice, raionului în care se află contribuabilul şi codului statistic al localităţii contribuabilului conform clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale (CUATM);
  2. b) pentru plăţile efectuate de către subiecţii impozabili prevăzuţi în art. 94 lit. d) din Codul fiscal, aferente taxei pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova (cod ECO 114110), se indică codul IBAN: MD04TRGAAA11411001000000. La perfectarea documentului de plată se va indica obligatoriu în destinaţia plăţii codul fiscal/ codul TVA atribuit prin intermediul SIA „e-Commerce VAT”;
  3. c) pentru plăţile/veniturile colectate se indică codurile IBAN oferite de către autorităţile/ instituţiile bugetare.
news-events