Conturile de achitare a impozitului pe venit din străinătate

În conformitate cu prevederile punctului 4.2 al Modului de achitare și evidență a plăților la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor în anul 2019, aprobat prin Ordinul MF nr. 205 din 21.12.2018 (Monitorul Oficial nr.513-525 din 28 decembrie 2018), impozitul pe venit reținut din salariu se achită integral la bugetul de stat și se va vira la următoarele date bancare:
Beneficiar: Ministerul Finanțelor
Codul IBAN: MD06TRGAAA11111001300000
Codul fiscal: 1006601000037

Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat.
Referitor la achitarea impozitului pe venit de peste hotarele țării datorat de către cetăţenii străini ca urmare a obţinerii veniturilor impozabile în Republica Moldova, acesta se va vira conform următoarelor date bancare:
1. În dolari SUA:
Beneficiary: Ministry of Finance of RM
Account with institution: according to Register of IBAN
SWIFT: NBMDMD2X
Correspondent Bank of the NBM:
FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK
NEW YORK, NY ( US)
UNITED STATES
SWIFT BIC: FRNY US 33
ACCOUNT NO: 021087125
Details of payment: Please always indicate full beneficiary’s name, treasury account number and exact payment’s destination in conformity with budget classification, identification number.
2. În EURO
Beneficiary: Ministry of Finance of RM
Account with institution: according to Register of IBAN
Beneficiary Bank: National Bank of Moldova
SWIFT: NBMDMD2X
Correspondent Bank of the NBM:
DE NEDERLANDSCHE BANK N.V.,
AMSTERDAM (NL) NETHERLANDS
SWIFT: FLOR NL 2A
ACCOUNT NO: 060.01.26.226 (EUR),
IBAN: NL90FLOR0600126226
Details of payment: Please always indicate full beneficiary’s name, treasury account number and exact payment’s destination in conformity with budget classification, identification number.

news-events