Mecanismul 2%
Mecanismul desemnării procentuale a fost implimentat în anul 2016, și pus în aplicare începând cu 1 ianuarie 2017 (pentru impozitul pe venit aferent veniturile obținute pe parcursul anului 2016), astfel persoanele fizice rezidente pot participa la gestionarea banului public, direcționând 2% din impozitul lor pe venit către organizațiile necomerciale. 

  1. Ce înseamnă mecanismul 2%?

Desemnarea procentuală, cunoscută și ca „Legea 2%” sau „mecanismul 2%”, este procesul prin care persoanele fizice pot direcționa 2% din suma impozitului pe venit calculate la buget către organizațiile necomerciale și instituțiile religioase din țară.

Mecanismul 2% nu este o donație pe care oamenii o realizează din banii proprii. În cazul în care persoana alege să direcționeze 2% către o organizație, la stat vor ajunge 98% din impozit, iar 2% vor merge la organizația pe care persoana a ales să o susțină.
 
  1. Cadrul normativ 
  1. Cum se direcționează 2%? 

Orice persoană fizică rezidentă care dorește să direcționeze 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget, trebuie să depună Declarația cu privire la impozitul pe venit - Formularul CET18, în termenul stabilit de legislaţia fiscală.

Astfel, în secțiunea a cincea a declarației (câmpul M1), urmează a fi completat codul fiscal din 13 cifre (IDNO) al organizației beneficiare. Informația completă a beneficiarilor, cum ar fi, codul fiscal, adresa juridică și denumirea organizației poate fi aflată accesând Lista beneficiarilor desemnării procentuale, publicată în fiecare an către Agenția Servicii Publice în perioada 1 septembrie – 30 septembrie.

Este de menționat că, Declarația cu privire la impozitul pe venit se prezintă anual Serviciului Fiscal de Stat până la data limită de 30 aprilie, iar în cazul prezentării unei declaraţii sau declaraţii corectate după termenul stabilit de legislaţie, persoana fizică nu este în drept să solicite desemnarea procentuală din impozitul pe venit.

Pentru ca desemnarea procentuală să fie validată, contribuabilul trebuie să întrunească următoarele cerințe:

  • să depună în termen Declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18);
  • să nu înregistreze restanțe la impozitul pe venit pentru perioadele anterioare perioadei fiscale în care a fost efectuată desemnarea procentuală;
  • să achite integral şi în termen impozitul pe venit pentru perioada fiscală pentru care s-a făcut desemnarea;
  • să efectueze desemnarea procentuală în folosul unei singure organizații incluse în Lista beneficiarilor desemnării procentuale publicată anual pe pagina web a Agenției Servicii Publice.
  1. În ce mod organizațiile folosesc și raportează sumele 2%?
Hotărîrea Guvernului nr. 1286/2016 stabilește reguli și limite de utilizare a sumelor 2% de către organizațiile beneficiare. Organizațiile pot utiliza mijloacele financiare 2% obținute într-un termen ce nu depășește două perioade fiscale după perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea procentuală. Sumele 2% trebuie să fie folosite conform destinației stabilite de mecanism (activități de utilitate publică – în cazul asociațiilor obștești, fundațiilor și instituțiilor private și activități sociale, morale, culturale sau de caritate – în cazul cultelor religioase și a părților componente). De asemenea, sumele care pot fi folosite pentru cheltuielile administrative sunt plafonate în funcție de suma totală primită.

Organizațiile care au primit mijloace financiare 2% trebuie să depună la Serviciul Fiscal de Stat rapoarte privind modul de utilizare a acestor sume. Termenul de raportare este de 25 martie a anului următor celui în care a expirat perioada de utilizare a sumelor din desemnarea procentuală. Serviciul Fiscal de Stat asigură accesul Inspecției Financiare la rapoartele privind modul de utilizare a sumelor 2% prin intermediul platformei de interoperabilitate instituită de Guvern.

Inspecția Financiară va verifica rapoartele organizațiilor beneficiare privind utilizarea sumelor 2%. De asemenea Inspecția Financiară urmează să publice pe pagina sa web rapoartele cu excluderea datelor cu caracter personal.

Organizațiile care încalcă regulile de folosire a sumelor 2% și de raportare riscă sancțiuni drastice, și anume (1) amendă contravențională, (2) restituirea sumelor 2% folosite cu încălcarea prevederilor legii și/sau neraportate și (3) excluderea beneficiarului de la participarea la mecanismul de desemnare procentuală pe un termen de 2 ani, cu publicare listei pe pagina web a Agenției Servicii Publice, alături de Lista beneficiarilor 2%. 

  1. Raportul statistic 
În fiecare an, SFS publică un raport statistic privind mecanismul 2%:
  1. Surse de informații suplimentare
news-events