Mecanismul 2%

Începând cu 1 ianuarie 2017, persoanele fizice pot participa la gestionarea banului public, direcționând 2% din impozitul lor pe venit către organizații necomerciale. 

 1. Ce înseamnă mecanismul 2%?
Desemnarea procentuală, cunoscută și ca „Legea 2%” sau „mecanismul 2%”, este procesul prin care persoanele fizice pot direcționa 2% din impozitul anual pe venit către organizațiile neguvernamentale și instituțiile religioase din țară.
Mecanismul 2% nu este o donație pe care oamenii o realizează din banii proprii. În cazul în care persoana alege să direcționeze 2% către o organizație, la stat vor ajunge 98% din impozit, iar 2% vor merge la organizația pe care persoana a ales să o susțină.

 

 1. Cadrul normativ 
 1. Cum se direcționează 2%? 

Orice persoană care dorește să direcționeze 2% trebuie să depună declarația cu privire la impozitul pe venitFormularul CET18 - cu indicarea codului fiscal din 13 cifre (IDNO) al organizației beneficiare în secțiunea facultativă (câmpul M1). Codul fiscal poate fi aflat din Lista beneficiarilor desemnării procentuale publicată în fiecare an de către Agenția Servicii Publice

Declarația cu privire la impozitul la venit se depune anual, în perioada 1 ianuarie – 30 aprilie, la orice direcție de deservire a Serviciului Fiscal de Stat (SFS). 

Persoanele fizice pot direcționa 2% din impozitul lor pe venit doar către organizațiile înregistrate în Lista beneficiarilor 2%. Organizațiile necomerciale se pot înregistra în Lista beneficiarilor 2% la Agenția Servicii Publice în fiecare an, între 1-30 septembrie.

Pentru ca desemnarea procentuală să fie validată, persoana trebuie să depună declarația în termen, să nu aibă datorii la impozitul pe venit și să efectueze desemnarea procentuală în folosul unei singure organizații din Lista beneficiarilor 2%.

Formularul CET18 (declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit) poate fi obținut:

 • de la orice direcție de deservire a SFS;
 • de pe pagina web: www.sfs.md cu posibilitatea descărcării și completării acestuia;
 • prin intermediul SIA „Declarație electronică”, opțiune valabilă pentru deținătorii semnăturii electronice sau mobile. În acest caz, la accesare, formularul va fi deja pre-completat cu informațiile de care dispune SFS.

Formularul CET18 (declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit) completat și semnat de persoana fizică plătitoare de impozite poate fi depus:

 • personal: la orice direcție de deservire a SFS, indiferent unde își are viza de domiciliu persoana fizică plătitoare de impozite;
 • prin poștă: caz în care formularele pot fi expediate către oricare oficiu teritorial al SFS;
 • online: cu aplicarea semnăturii electronice sau mobile.

Găsiți mai jos ghidurile privind completarea și depunerea declarației cu privire la impozitul pe venit de către persoanele fizice:

Pentru perioada fiscală 2020 persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, pot efectua desemnarea procentuală a impozitului pe venit, prin completarea anexei 3D la declarația - forma DAJ17. Desemnarea procentuală se face prin indicarea codului fiscal al beneficiarului inclus în „Lista beneficiarilor desemnării procentuale”.

Prima desemnare procentuală, de către persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, se va efectua din impozitul calculat aferent veniturilor perioadei fiscale 2020.

 1. În ce mod organizațiile folosesc și raportează sumele 2%?

Hotărîrea Guvernului nr. 1286/2016 stabilește reguli și limite de utilizare a sumelor 2% de către organizațiile beneficiare. Organizațiile pot utiliza mijloacele financiare 2% obținute într-un termen ce nu depășește două perioade fiscale după perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea procentuală. Sumele 2% trebuie să fie folosite conform destinației stabilite de mecanism (activități de utilitate publică – în cazul asociațiilor obștești, fundațiilor și instituțiilor private și activități sociale, morale, culturale sau de caritate – în cazul cultelor religioase și a părților componente). De asemenea, sumele care pot fi folosite pentru cheltuielile administrative sunt plafonate în funcție de suma totală primită.

Organizațiile care au primit mijloace financiare 2% trebuie să depună la Serviciul Fiscal de Stat rapoarte privind modul de utilizare a acestor sume. Termenul de raportare este de 25 martie a anului următor celui în care a expirat perioada de utilizare a sumelor din desemnarea procentuală. Serviciul Fiscal de Stat asigură accesul Inspecției Financiare la rapoartele privind modul de utilizare a sumelor 2% prin intermediul platformei de interoperabilitate instituită de Guvern.

Inspecția Financiară va verifica rapoartele organizațiilor beneficiare privind utilizarea sumelor 2%. De asemenea Inspecția Financiară urmează să publice pe pagina sa web rapoartele cu excluderea datelor cu caracter personal.

Organizațiile care încalcă regulile de folosire a sumelor 2% și de raportare riscă sancțiuni drastice, și anume (1) amendă contravențională, (2) restituirea sumelor 2% folosite cu încălcarea prevederilor legii și/sau neraportate și (3) excluderea beneficiarului de la participarea la mecanismul de desemnare procentuală pe un termen de 2 ani, cu publicare listei pe pagina web a Agenției Servicii Publice, alături de Lista beneficiarilor 2%. 

 1. Raportul statistic 

În fiecare an, SFS publică un raport statistic privind mecanismul 2%:

 1. Surse de informații suplimentare
news-events