The date of publishing: 25/11/2021

Serviciul Fiscal de Stat comunică AILENII DRAGOS VITALIE despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică, AILENII DRAGOS VITALIE, domiciliul MD-2008, m.Chisinau, s.Buiucani, str. Vissarion Belinski 2 bl. A ap. 3, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0041737 din 01.11.2021, privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului.
În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabil este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Date de contact ale persoanei responsabile: Iulia Ivoglu, tel. (298) 2-34-87, e-mail: iulia.ivoglu@sfs.md

news-events