The date of publishing: 04/10/2022

Serviciul Fiscal de Stat comunică „CIOCO-STUDIO” S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilul „CIOCO-STUDIO” S.R.L., cod fiscal 1012600034034, despre adoptarea deciziei cu privire la anularea înregistrării ca subiect al impunerii cu TVA cu nr. 102/66 din 26.09.2022.
În conformitate cu prevederile art. 268 și art. 269 din Codul fiscal RM, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat, mun. Chișinău, str. C. Tănase, nr. 9  și ulterior în instanța de judecată.
Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.
Date de contact ale persoanei responsabile: Emilia Prisăcaru, tel. 82-31-61, e-mail:emilia.prisacaru@sfs.md.
news-events