The date of publishing: 17/04/2024

Serviciul Fiscal de Stat comunică „CONSULFER” S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică CONSULFER S.R.L., IDNO 1018600005351, faptul că a fost emisă decizia de anulare în calitate de plătitor TVA nr. 105/222 din data de 29.03.2024. În conformitate cu prevederile art. 267, art. 2671, art. 2672 din Codul fiscal, Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării acesteia la Serviciul Fiscal de Stat, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 9. Înscrisul este notificat public.

După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. 

Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Mariana Stratu,  tel: 022 82-30-24, e-mail: mariana.stratu@sfs.md
news-events