The date of publishing: 17/04/2024

Serviciul Fiscal de Stat comunică „ICONS-PRIM” S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică „ICONS-PRIM” S.R.L., IDNO 1016600039543, faptul că se citează la Direcția deservire fiscală Botanica, cu sediul: mun.Chișinău, str.Teilor nr. 7/2, pentru data de 21.05.2024, ora 1400, bir.410, pentru participarea la examinarea cazului de încălcare fiscală. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art.253 alin.(5) din Codul fiscal.Înscrisul este notificat public.

După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.

Persoana responsabilă de comunicare a actului: Petrachi Gabriela, tel: 022 82-32-09, e-mail: gabriela.petrachi@sfs.md
news-events