The date of publishing: 26/05/2023

Serviciul Fiscal de Stat comunică „ND INDUSTRIAL GROUP” S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică „ND INDUSTRIAL GROUP” S.R.L., IDNO 1018600008064, despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației nr. 106/04-25 din 28.04.2023.

Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art. 267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public.

După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.

Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Lilia PUTIN, tel: 022-82-31-27, e-mail: lilia.putin@sfs.md.
news-events