The date of publishing: 14/09/2021

Serviciul Fiscal de Stat comunică S.R.L. ,,AVANGARDE SOFTWARE” despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Se citează la Serviciul Fiscal de Stat, Direcția generală control post operațional, str. Constantin Tănase nr. 9, bir. 712, pentru data de 01.10.2021, ora 10:00, bir. 712 agentul economic S.R.L. ,,AVANGARDE SOFTWARE” c/f. 1017600008584, pentru efectuarea controlului fiscal prin metoda verificării tematice, privind anularea ca subiect al impunerii cu TVA, conform art. 113 din Codul fiscal, pentru perioada anilor 2016-2020.
Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 alin. (5) din Codul fiscal.
Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea.
Datele de contact ale persoanei responsabile: Diana Țurcanu, e-mail: diana.turcanu@sfs.md
news-events