The date of publishing: 23/06/2022

Serviciul Fiscal de Stat comunică Stratan Valerian despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat înștiințează persoana fizică Stratan Valerian, cu domiciliul în mun.Chișinău, str. Hristo Botev nr.5/2, ap.1, că în temeiul art.22614 din Codul fiscal, la data de 06.07.2022 va fi inițiată procedura de verificare fiscală prealabilă cu aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil pentru perioadele fiscale A/2017 -A/2020. 
Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea.
Date de contact a persoanelor responsabile: inspectorul Veronica Gore, tel.(022)-82-32-27, e-mail: veronica.gore@sfs.md.
news-events