The date of publishing: 17/04/2024

Serviciul Fiscal de Stat comunică “TRIVENT SERVICE S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică că la „TRIVENT SERVICE” SRL, cod fiscal 1009600031754, adresa juridică: MD-2084, mun. Chișinău, or. Cricova, str. Crucec nr.3, a fost emisă Decizia nr. 777/800 din 25.03.2024 asupra cazului de încălcare fiscală. Conform art. 252 alin. (1) din Codul fiscal prezenta decizie urmează a fi executată în termen de 30 de zile din data comunicării. În conformitate cu drepturile prevăzute de art. 234 alin.(2) din Codul fiscal, persoana trasă la răspundere pentru încălcare fiscală, beneficiază de o reducere cu 50% a amenzilor aplicate, dacă întruneşte condiţiile legale. În conformitate cu prevederile art. 267, art. 2671, art. 2672 alin. (1)  din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase nr. 9. Înscrisurile sunt notificate public.

După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea.

Date de contact ale persoanei responsabile: Victoria CORNEA, victoria.cornea@sfs.md
news-events