Sequence 166 from 19-04-2022

  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
  • 29.2.4 Creşterile şi pierderile de capital

Se include oare în baza valorică, la determinarea creșterii/pierderii de capital, valoarea serviciilor de transportare a activelor de capital procurate în străinătate?

    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Codul fiscal, baza valorică a activelor de capital procurate se confirmă documentar potrivit modului stabilit de Ministerul Finanțelor și constituie valoarea de procurare confirmată documentar. În cazul lipsei documentelor de confirmare a activelor de capital baza valorică constituie zero.
     Astfel, în cazul realizării sau înstrăinării sub altă formă a activelor de capital procurate peste hotarele Republicii Moldova, baza valorică se va determina în baza documentelor ce confirmă procurarea acestuia – contractul de vânzare/cumpărare (prețul activului de capital recalculat la cursul de schimb al BNM la ziua încheierii contractului de cumpărare).
    Potrivit Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 40/2018, documentul pentru confirmarea bazei valorice a activelor de capital dobândite prin cumpărare este documentul internaţional-invoice, declaraţia vamală aferentă sumei facturate şi actul confirmativ privind achitarea de fapt a preţului.
     Prin urmare, valoarea serviciilor de transportare a activelor de capital procurate în străinătate nu se include în baza valorică la determinarea creșterii/pierderii de capital.

news-events