Sequence 212 from 23-05-2022

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.19 Locul livrării

28.19.15

Care este regimul privind TVA, la prestarea serviciilor ale consultanţilor, inginerilor, birourilor de consultanţă, avocaţilor, contabililor şi de marketing (studiere a pieţei), traduceri de texte, precum şi serviciilor de furnizare a informaţiei, inclusiv prin centrele de intermediere a serviciilor publice de telefonie fixă şi mobilă, acordate de către un nerezident?

La determinarea regimului fiscal privind TVA în cazul prestării serviciilor de către/către un rezident/nerezident Republicii Moldova, este necesar de a stabili locul livrării serviciilor.         
Conform art. 93 pct. 15) din Codul fiscal, locul livrării serviciilor se determină conform regulilor stabilite în art.111 al Codului fiscal, „Locul livrării serviciilor”.
În conformitate cu art. 111 alin. (1) lit. e) liniuța a treia al Codului fiscal, locul prestării serviciilor ale consultanţilor, inginerilor, birourilor de consultanţă, avocaţilor, contabililor şi de marketing (studiere a pieţei), traduceri de texte, precum şi serviciilor de furnizare a informaţiei, inclusiv prin centrele de intermediere a serviciilor publice de telefonie fixă şi mobilă, este sediul, iar în cazul în care acesta lipseşte – domiciliul sau reşedinţa beneficiarului serviciilor. 
Astfel, prestarea serviciilor de către un nerezident al Republicii Moldova rezidentului Republicii Moldova, pentru care locul prestării se consideră a fi Republica Moldova reprezintă import de servicii (art.93 pct.9) CF), care conform art.96 lit. a) din Codul fiscal, se impozitează pe principii generale.
news-events