Sequence 382 from 13-10-2022

  • 9 Metode şi surse indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice
  • 9.2 Modul de prezentare a informatiei de subiectii nominalizati în art.22611 si art.92 din Codul fiscal

9.2.10

Care este procedura de corectare a informației din surse indirecte prezentate eronat care a fost deja prelucrată și acceptată de către SFS?

      În cazul depistării unor erori/omisiuni (de exemplu prezentarea eronată a subiecților și/sau obiectului tranzacției, etc.), după prezentarea informației, raportorul are dreptul să prezinte informația corectată, prin anularea înscrierilor (tranzacțiilor) neveridice și prezentarea repetată acestora cu operarea corectărilor corespunzătoare. Anularea nemijlocită a informației se efectuează prin parcurgerea următorilor pași în Serviciul Informațional Automatizat „Colectarea informației din sursele indirecte”:
Pasul 1. – din compartimentul „Аcceptate” se va selecta prin bifare una sau mai multe înscrieri cu erori/omisiuni, procesate și acceptate de către Serviciul Fiscal de Stat.

Pasul 2. – se va accesa opțiunea „Anulează” care se regăsește în bara de titlu al compartimentului „Acceptate”.

1 (1) 
Ca urmare, înscrierea va obține statutul „anulat” și se va stoca în compartimentul „Anulate” cu menționarea datei și orei efectuării acțiunii de anulare.

3 

Pasul 3. - se va crea și prezenta o informație nouă (corectată) prin completarea acesteia manual sau încărcarea unui fișier de tip MS Excel sau fișier de tip XML, la alegere, cu respectarea procedurii de semnare și expediere a informației.

4  
       În conformitate cu art. 188 din Codul fiscal, contribuabilul are dreptul să prezinte informația corectată până la emiterea de către organul fiscal a deciziei cu privire la inițierea unui control fiscal aferent perioadelor pentru care se prezintă informația.

news-events