Sequence 132 from 02-02-2017

  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.1 Persoane juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător
  • 29.1.3 Deducerile aferente activităţii de întreprinzător
  • 29.1.3.6 Pierderile fiscale, recunoașterea cheltuielilor în anumite perioade fiscale (art. 32, 44 CF)
Cum vor fi reportate pierderile în scopuri fiscale aferente perioadelor de pînă la 2016?
           În scopuri fiscale pierderile apar ca rezultat al depășirii cheltuielilor legate de activitatea de întreprinzător recunoscute în scopuri fiscale asupra venitului obținut din desfășurarea acestei activități. Pierderile rezultate din activitatea de întreprinzător (depășirea deducerilor prevăzute față de venitul brut, conform Codului fiscal) se reportă în timp ținînd cont de prevederile art. 32 din Codul fiscal existente la momentul formării acestora.         
         Potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Codul fiscal (în redacția Legii nr. 138 din 17 iunie 2016), dacă, pe parcursul anului fiscal, cheltuielile aferente activității de întreprinzător depășesc venitul brut al contribuabilului în anul curent, suma pierderilor rezultate din această activitate va fi reportată eșalonat pe următorii cinci ani.         
       Pentru perioadele fiscale precedente anului 2016, art. 32 din Codul fiscal stabilea dreptul la repartizarea pierderilor eșalonat în părți egale pe următorii trei ani.           
       Astfel, pierderile rezultate din activitatea de întreprinzător formate în perioada 2012 -2015 urmau a fi reportate eșalonat, în părți egale în următorii trei ani, iar pierderile rezultate din activitatea de întreprinzător formate în perioada începînd cu 2016 urmează să fie reportate eșalonat pe următorii cinci ani.          
       Suma permisă pentru reportare pentru unul din anii fiscali următori celui în care s-a înregistrat pierderea este stabilită de contribuabil în limita venitului impozabil înregistrat, redusă cu suma permisă spre deducere.
news-events