Sequence 162 from 19-02-2013

  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.1 Persoane juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător
  • 29.1.2 Surse de venit neimpozabile
Apare necesitatea aplicării impozitului pe venit asupra veniturilor obţinute ca rezultat al obţinerii cîştigului la Curtea Europeană a Drepturilor Omului?

      În conformitate cu prevederile art.20 lit.d3) din Codul fiscal, sumele primite de către persoane fizice şi juridice ca despăgubire pentru prejudiciul ce le-a fost cauzat ca urmare a unei acţiuni ilegale (inacţiuni) ori ca urmare a unor calamităţi naturale sau tehnogene, cataclisme, epidemii, epizootii reprezintă surse de venit neimpozabile, ca şi compensaţiile pagubelor morale neimpozabile în baza literei z3) al aceluiaşi articol.

news-events