Sequence 264 from 18-05-2017

 • 7 Taxa pentru resursele naturale
 • 7.3 Taxa pentru efectuarea prospecţiunilor geologice
 • 7.3.1 Noţiuni generale
.
.
 • 7 Taxa pentru resursele naturale
 • 7.6 Taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile
 • 7.6.4 Cotele impunerii
.
.
 • 7 Taxa pentru resursele naturale
 • 7.6 Taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile
 • 7.6.3 Obiectul impunerii
.
.
 • 7 Taxa pentru resursele naturale
 • 7.1 Noţiuni Generale
Ce se subînțelege prin noțiunea de minerale utile?
        În scopul aplicării titlului VIII al Codului fiscal, prin noțiunea de minerale utile se subînțelege acumulări, în subsol, de minerale naturale, hidrocarburi şi ape subterane, ale căror compoziţie chimică şi proprietăţi fizice permit folosirea lor în sfera producţiei materiale şi consumului imediat sau după prelucrare. La substanţe minerale utile se referă şi rămăşiţele biologice împietrite (fosile) aflate în subsol (art. 299 pct. 2) din Codul fiscal).
 • 7 Taxa pentru resursele naturale
 • 7.5 Taxa pentru extragerea mineralelor utile
 • 7.5.1 Noţiuni generale
.
.
 • 7 Taxa pentru resursele naturale
 • 7.5 Taxa pentru extragerea mineralelor utile
 • 7.5.7 Darea de seamă
Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa pentru extragerea mineralelor utile?
        Darea de seamă fiscală la taxa pentru extragerea mineralelor utile se prezintă trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune (art. 301 alin. (1) din Codul fiscal).
 • 7 Taxa pentru resursele naturale
 • 7.4 Taxa pentru efectuarea explorărilor geologice
 • 7.4.1 Noţiuni generale
.
.
news-events