Sequence 35 from 23-01-2017

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.23 Declaratia privind TVA: modalitatea de completare
Cum se va reflecta în Declarația privind TVA ajustarea sumei TVA aferentă avansului pentru care livrarea nu a fost efectuată și a expirat termenul de prescripție?
    În conformitate cu prevederile art. 108 alin. (1) din Codul fiscal, data obligaţiei fiscale privind TVA este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepţia cazurilor stipulate la alin.(5), (6) şi (7).         
    Conform prevederilor alin.(5) din articolul menționat, dacă plata este primită pînă la momentul efectuării livrării, data livrării se consideră data primirii plăţii.         
    Astfel, la primirea plății pînă la momentul efectuării livrării, la furnizorul care a primit plata în avans apare obligația calculării și achitării TVA.         
   Dat fiind faptul că livrarea nu a avut loc, precum și a expirat termenul de prescripție pentru onorarea obligațiunii către furnizorul (livrarea de mărfuri, prestare servicii) pentru avansul primit, suma TVA, calculată în perioada în care a fost primit avansul, urmează a fi ajustată prin micșorarea obligației fiscale privind TVA.         
    Ajustarea sumei TVA se va reflecta în Registrul de evidenţă a livrărilor pentru perioada de gestiune cu semnul minus (-) şi respectiv în Declaraţia privind TVA în boxa 2 sau 4 după caz.        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu art. 108 alin.(1) din Codul fiscal și Standardele Naționale de Contabilitate aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 118 din 6 august 2013 (publicat în Monitorul Oficial nr.233-237/1534 din 22.10.2013)]
news-events