Sequence 86 from 07-02-2020

  • 39 Loteria fiscală
Cum va fi informat participantul că a devenit cîștigător al concursului „Loteria fiscală”?

     În conformitate cu pct. 20 din Regulamentul privind desfășurarea concursului „Loteria fiscală” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 657/2019, băncile comerciale licențiate emitente din Republica Moldova vor informa telefonic cîștigătorii despre tranzacția cîștigătoare. Concomitent, Serviciul Fiscal de Stat va publica pe pagina web www.sfs.md lista tranzacțiilor cîștigătoare și lista cîștigătorilor.

news-events