Sequence 33 from 20-01-2017

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.18 Livrari scutite de TVA cu drept de deducere
news-events