Sequence 905 from 27-10-2015

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.21 Deducerea sumei TVA pentru marfurile, serviciile procurate
Întrebarea și răspuns se regăsește la nr. 28.21.1.
news-events