Sequence 1011 from 13-10-2016

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.21 Deducerea sumei TVA pentru marfurile, serviciile procurate
(modificarea Bazei generalizate a practicii fiscale prin comasarea cu întrebarea nr. 28.21.33)
news-events