Sequence 446 from 17-10-2019

  • 1 Dispoziții generale
  • 1.1 Noţiuni generale
Care prevederi urmează a fi aplicate în lipsa ajustărilor actelor normative subordonate la cadrul normativ ierarhic superior, în partea ce ține de mecanismul de administrare a impozitelor și taxelor, procedurii de restituire a impozitelor și taxelor, formării prețurilor la medicamente, precum și în cadrul altor situații?

     Conform art. 6 din Legea cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017, legislaţia Republicii Moldova este constituită din următoarele acte normative:   
       a) Constituţia Republicii Moldova;   
       b) legile şi hotărîrile Parlamentului;   
       c) decretele Preşedintelui Republicii Moldova;
       d) hotărîrile şi ordonanţele Guvernului;   
       e) actele normative ale autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate;
       f) actele normative ale autorităţilor publice autonome;
       g) actele normative ale autorităţilor unităţilor teritoriale autonome cu statut juridic special;
       h) actele normative ale autorităţilor administraţiei publice locale.     
      Potrivit art. 3 alin. (4) din Legea cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017, actul normativ trebuie să se integreze organic în cadrul normativ în vigoare, scop în care:   
       a) proiectul actului normativ trebuie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de acelaşi nivel cu care se află în conexiune;
     b) proiectul actului normativ întocmit în temeiul unui act normativ de nivel superior nu poate depăşi limitele competenţei instituite prin actul de nivel superior şi nici nu poate contraveni scopului, principiilor şi dispoziţiilor acestuia.
      Totodată, conform art. 102 alin. (2) din Constituția Republicii Moldova și art. 37 alin. (1) din Legea cu privire la Guvern nr. 136 din 07.07.2017, hotărârile Guvernului se adoptă pentru organizarea executării legilor.
     Astfel, luând în considerație, că legile și hotărârile Parlamentului sunt superioare hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, urmează a se conduce de prevederile legii.

news-events