Sequence 24 from 17-01-2020

  • 30 Plăţi pentru poluarea mediului
  • 30.5 Cotele pentru calcularea taxei/plăţilor pentru poluarea mediului
Care sunt cotele pentru calcularea taxei pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului?

       În conformitate cu prevederile art.11 alin. (4) din Legea nr.1540 din 25 februarie1998 privind plata pentru poluarea mediului, cota taxei pentru mărfurilece cauzează poluarea mediului în procesul utilizării se stabileşte după cumurmează:

    1)pentru mărfurile indicate la anexa nr.8 din Legea menționată – conform cotelorstabilite în anexa respectivă;

    2) pentru ambalajul primar din mteriale plastice(clasificat la poziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30), care conţine produse:

pînă la 0,2 litri inclusiv sau pînă la 0,2 kg greutatea produsului inclusiv

  una bucată

 0,22 lei

peste 0,2 litri sau peste 0,2 kg greutatea produsului
pînă la 0,5 litri inclusiv ori pînă la 0,5 kg greutatea produsului inclusiv

  una bucată

  0,60 lei

peste 0,5 litri sau peste 0,5 kg greutatea produsului
pînă la 0,90 litri inclusiv ori pînă la 0,9 kg greutatea produsului inclusiv

  una bucată

  0,90 lei

peste 0,9 litri sau peste 0,9 kg greutatea produsului
pînă la 1,9 litri inclusiv ori pînă la 1,9 kg greutatea produsului inclusiv

  una bucată

  1,02 lei

peste 1,9 litri sau peste 1,9 kg greutatea produsului
pînă la 3,0 litri inclusiv ori pînă la 3,0 kg greutatea produsului inclusiv

  una bucată

  1,20 lei

peste 3,0 litri sau peste 3 kg greutatea produsului

  una bucată

  1,80 lei

pînă la 0,2 litri inclusiv sau pînă la 0,2 kg greutatea produsului inclusiv

  una bucată

 0,22 lei

peste 0,2 litri sau peste 0,2 kg greutatea produsului
pînă la 0,5 litri inclusiv ori pînă la 0,5 kg greutatea produsului inclusiv

  una bucată

  0,60 lei

peste 0,5 litri sau peste 0,5 kg greutatea produsului
pînă la 0,90 litri inclusiv ori pînă la 0,9 kg greutatea produsului inclusiv

  una bucată

  0,90 lei

peste 0,9 litri sau peste 0,9 kg greutatea produsului
pînă la 1,9 litri inclusiv ori pînă la 1,9 kg greutatea produsului inclusiv

  una bucată

  1,02 lei

peste 1,9 litri sau peste 1,9 kg greutatea produsului
pînă la 3,0 litri inclusiv ori pînă la 3,0 kg greutatea produsului inclusiv

  una bucată

  1,20 lei

peste 3,0 litri sau peste 3 kg greutatea produsului

  una bucată

  1,80 lei

    3) pentru ambalajul primar compozit(clasificat la poziția tarifară 481920 000) care conţine produse:

pînă la 0,1 litri inclusiv sau pînă la 0,1 kg greutatea produsului inclusiv

  una bucată

  0,36 lei

peste 0,1 litri sau peste 0,1 kg greutatea produsului
pînă la 0,5 litri inclusiv sau pînă la 0,5 kg greutatea produsului inclusiv

  una bucată

  0,84 lei

peste 0,5 litri sau peste 0,5 kg greutatea produsului
pînă la 0,9 litri inclusiv sau pînă la 0,9 kg greutatea produsului inclusiv

  una bucată

  1,20 lei

peste 0,9 litri sau peste 0,9 kg greutatea produsului
pînă la 1,8 litri inclusiv sau pînă la 1,8 kg greutatea produsului inclusiv

  una bucată

  1,50 lei

peste 1,8 litri sau peste 1,8 kg greutatea produsului

  una bucată

  2,40 lei

    4) pentru ambalajul primar din aluminiu(clasificat la poziţia tarifară 7612) care conţine produse:
 

pînă la 0,5 litri inclusiv sau pînă la 0,5 kg greutatea produsului inclusiv

  una bucată

  0,18 lei

peste 0,5 litri sau peste 0,5 kg greutatea produsului
pînă la 1 litru inclusiv sau pînă la 1 kg greutatea produsului inclusiv

  una bucată

  0,36 lei

peste 1 litru sau peste 1 kg greutatea produsului
pînă la 2 litri inclusiv sau pînă la 2 kg greutatea produsului inclusiv

  una bucată

  0,46 lei

peste 2 litri sau peste 2 kg greutatea produsului

  una bucată

  0,67 lei

     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscaleîn temeiul Legii nr.122 din 16.08.2019 pentru modificareaunor acte legislative, în vigoare din 01.01.2020].

news-events