Sequence 168 from 14-02-2017

  • 8 Taxele rutiere
  • 8.2 Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova
  • 8.2.6 Achitarea taxei
Care informație se indică în documentul de plată în cazul achitării taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova ?
        Сa urmare a modificărilor și completărilor efectuate prin Legea nr. 281 din 16.12.2016 în art. 341 alin.(3) din Codul fiscal, începînd cu 01.01.2017, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se achită de către subiectul impunerii, cu întocmirea documentului de plată, în care se indică obligatoriu numărul de identificare (codul VIN), tipul şi marca autovehiculului.
news-events