Sequence 574 from 24-10-2018

  • 4 Accizele
  • 4.1 Notiuni generale
Prețul maxim de vânzare cu amănuntul a țigaretelor cu filtru sau fără filtru, urmează să fie imprimat pe pachetul de țigarete cu filtru sau fără filtru?
        Potrivit prevederilor art. 4 alin. (71) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal nr. 1054-XIV din 16.06.2000, în redacția Legii nr.172 din 27.07.2018, începând cu 24.08.2018, lipsește obligația de imprimare pe pachetele de țigarete cu filtru sau fără filtru a prețului maxim de vânzare cu amănuntul.
  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.5 Operaţiuni de import
Reprezintă import de servicii, taxa de stat percepută de alt stat pentru tranzitarea acestui stat de către autovehicul înmatriculat în Republica Moldova ?
   Potrivit prevederilor art.93 pct.9) din Codul fiscal, prin noțiunea de import de servicii se subînțelege prestarea de servicii de către persoanele juridice și fizice nerezidente ale Republicii Moldova persoanelor juridice și fizice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova, pentru care locul prestării se consideră a fi Republica Moldova.        
    În conformitate cu prevederile art. 93 pct. 15) din Codul fiscal, locul livrării serviciilor se determină conform regulilor stabilite în art.111 din Codul menționat.         
   Astfel, deoarece acesta plată reprezintă taxa de stat, percepută de statul străin pentru tranzitarea autovehiculelor înmatriculate în Republica Moldova, aceasta nu cade sub prevederile art.93 pct.9) din Codul fiscal, și nu reprezintă import de servicii.
news-events