Sequence 138 from 03-02-2017

  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.1 Persoane juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător
  • 29.1.6 Dări de seamă fiscale privind impozitul pe venit
  • 29.1.6.1 Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN)
Se comasează cu întrebarea 29.1.6.12.
news-events