Sequence 497 from 07-11-2019

  • 1 Dispoziții generale
  • 1.1 Noţiuni generale
Poate oare agentul economic (comerciantul cu ridicata) care efectuează operaţiuni tehnologice de procesare a mărfurilor social importante să se considere producător?

       În conformitate cu pct.3 din Regulamentul de formare a prețurilor de comercializare a produselor social importante (în continuare Regulament), aprobat prin anexa nr.1 la Hotarîrea Guvernului nr.774 din 20 iunie 2016, procesarea reprezintă activitate suplimentară desfăşurată de unitatea comercială în scopul pregătirii produselor pentru vînzare (ambalare/reambalare acestora, care nu modifică caracteristicile iniţiale ale produselor (calibrare, sortare, mărunţire, uscare, tranşare, porţionare, marcare etc.).           
     Potrivit pct. 5 din Regulament, comerciantul cu ridicata nu se consideră producător în cazul în care efectuează operaţiuni tehnologice de procesare fără a modifica caracteristicile produselor.           
     Reieșind din cele expuse, agentul economic (comerciantul cu ridicata) care efectuează operațiuni tehnologice de procesare în scopul pregătirii mărfurilor pentru vînzare (ambalare/reambalare, calibrare, sortare, mărunţire, uscare, tranşare, porţionare, marcare etc.), fără a modifica caracteristicile produselor, nu se consideră producător a mărfurilor social importante.

  • 1 Dispoziții generale
  • 1.1 Noţiuni generale
Ce adaos comercial se aplică la comercializarea mărfurilor social importante supuse procesării în unitățile comerciale?

      În conformitate cu pct. 3 din Regulamentul de formare a prețurilor de comercializare a produselor social importante (în continuare Regulament), aprobat prin anexa nr.1 la Hotarîrea Guvernului nr.774 din 20 iunie 2016, procesarea reprezintă activitate suplimentară desfăşurată de unitatea comercială în scopul pregătirii produselor pentru vînzare prin ambalarea/reambalarea acestora, care nu modifică caracteristicile iniţiale ale produselor (calibrare, sortare, mărunţire, uscare, tranşare, porţionare, marcare etc.).       
    La pct. 4 din Regulament este stabilit modul de formare a preţurilor de comercializare pe piaţa internă pentru produsele social importante, după cum urmează:        
       a) produsele social importante se comercializează la preţuri de achiziţie/preţuri de livrare cu aplicarea adaosului comercial ce nu depăşeşte 20%, cu excepţia pîinii şi a colacilor, pentru care adaosul comercial aplicat nu va depăşi 10%;
     b) produsele social importante, atît din import, cît şi autohtone, care au fost supuse procesării în unităţile comerciale, se comercializează cu aplicarea adaosului comercial ce nu depăşeşte 40% cumulativ de la preţul de achiziţie/preţul de livrare.

news-events