Sequence 145 from 06-02-2017

  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.1 Persoane juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător
  • 29.1.12 Aspectele fiscale privind agenţii economici care aplică perioada fiscală diferită de anul calendaristic.
Ce documente urmează să fie prezentate pentru a beneficia de schimbarea perioadei fiscale?

Conform art.121, alin.(6) lit.a) din Codul fiscal, aplicarea unei noi perioade fiscale în corespundere cu prevederile alin.(4) sau (5), agentul economic este obligat să informeze Serviciul Fiscal de Stat şi să prezinte acestuia documentele privind schimbarea perioadei fiscal și anume,

Cererea privind modificarea perioadei fiscale (Forma CPF17, aprobată prin Odinul IFPS nr.25 din 16 ianuarie 2017), subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat unde se deservește contribuabilul.

  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.1 Persoane juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător
  • 29.1.12 Aspectele fiscale privind agenţii economici care aplică perioada fiscală diferită de anul calendaristic.
În ce moment poate fi depusă cererea de schimbare a perioadei fiscale?
        Cererea privind modificarea perioadei fiscale (Forma CPF17, aprobată prin Ordinul IFPS nr.25 din 16 ianuarie 2017), poate fi depusă subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat unde se deservește contribuabilul pînă la începerea noii perioade fiscale.
news-events