Sequence 350 from 15-08-2019

 • 10 Patenta de întreprinzător
 • 10.3 Valabilitatea patentei de întreprinzător
 • 10 Patenta de întreprinzător
 • 10.3 Valabilitatea patentei de întreprinzător
 • 10 Patenta de întreprinzător
 • 10.3 Valabilitatea patentei de întreprinzător
În ce cazuri se restabileste patenta de întreprinzator?

     Patenta de întreprinzător se restabilește în cazul în care aceasta a fost pierdută sau nimicită, în baza cererii depuse de titular la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat care a eliberat patenta (art. 11 alin. (1) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător).
(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Art. XII al Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 21.07.2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 301-315 art. 537 din 18.08.2017)

 • 10 Patenta de întreprinzător
 • 10.3 Valabilitatea patentei de întreprinzător
Care sunt actiunile pe care urmeaza sa le întreprinda organele de control atunci cînd depisteaza cazuri de continuare a activitatii în baza patentei suspendate?

    Organele de control informează subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, care a eliberat patenta de întreprinzător, despre faptul depistării a cazurilor de continuare a activității în baza patentei suspendate, indicînd, în mod obligatoriu, numărul şi seria patentei (art. 9 alin. (3) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător).
(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Art. XII al Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 21.07.2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 301-315 art. 537 din 18.08.2017).

 • 10 Patenta de întreprinzător
 • 10.4 Impozitarea deţinătorului de patentă
 • 10 Patenta de întreprinzător
 • 10.2 Eliberarea patentei de întreprinzător
Cine elibereaza patenta de întreprinzator?

     Patenta de întreprinzător se eliberează şi se prelungește de către subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat în a cărui rază solicitantul/titularul îşi are domiciliul sau preconizează să îşi desfăşoare activitatea (art. 4 alin. (1) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător).
(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Art. XII al Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 21.07.2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 301-315 art. 537 din 18.08.2017)

 • 10 Patenta de întreprinzător
 • 10.2 Eliberarea patentei de întreprinzător
Care este dovada achitarii taxei pentru patenta de întreprinzator?

     Dovada achitării taxei pentru patenta de întreprinzător este cuponul anexat, decupat de la duplicatul patentei (art. 4 alin. (9) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător).
(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Art. XII al Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 21.07.2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 301-315 art. 537 din 18.08.2017)

 • 10 Patenta de întreprinzător
 • 10.2 Eliberarea patentei de întreprinzător
În ce scop se întocmeste duplicatul patentei de întreprinzator?

    Duplicatul patentei se întocmește în scopul utilizării de către Serviciul Fiscal de Stat la elaborarea dărilor de seamă statistice și perfectarea copiei patentei în cazul pierderii ei (art. 6 alin. (6) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător).
(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Art. XII al Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 21.07.2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 301-315 art. 537 din 18.08.2017).

 • 10 Patenta de întreprinzător
 • 10.2 Eliberarea patentei de întreprinzător
În cît timp se elibereaza patenta de întreprinzator?

     Patenta de întreprinzător se eliberează şi se prelungește de către Serviciul Fiscal de Stat în decurs de 3 zile de la data depunerii cererii, a documentelor perfectate în modul respectiv şi după achitarea taxei stabilite pentru patentă (art. 4 alin. (6) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător).
(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Art. XII al Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 21.07.2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 301-315 art. 537 din 18.08.2017).

news-events