Sequence 520 from 18-11-2019

  • 30 Plăţi pentru poluarea mediului
  • 30.3 Declararea şi achitarea
Care este modalitatea de achitare a plăţilor pentru poluarea mediului?
     Potrivit Modului de achitare a plăţilor şi evidenţa încasărilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2019, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.205 din 21 decembrie 2018, plăţile pentru poluarea mediului se vor achita la bugetul de stat la următoarele coduri ale Clasificaţiei economice:           
  - cod ECO 114534 – Taxa pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului;           
  - cod ECO 114535 – Plaţi pentru poluarea mediului în limitele normativelor stabilite;           
  - cod ECO 114536 – Alte plăţi pentru poluarea mediului.           
   Plăţile calculate şi declarate, penalităţile şi amenzile aplicate în condiţiile Legii nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului se virează de către poluatori la bugetul de stat pe codurile ECO indicate mai sus.      
   Plăţile ce constituie încasări ale bugetului de stat se transferă conform clasificaţiiilor economice specificate mai sus, conform următoarelor date bancare:          
   Beneficiar: MF – Trezoreria de Stat;         
   Codul IBAN: conform Registrului codurilor IBAN;         
   Codul fiscal: 1006601000037;         
   Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat.         
  Plătitorii/contribuabilii pot genera codurile IBAN pe pagina web a Ministerului Finanţelor www.mf.gov.md, prin selectarea codului Clasificaţiei economice, raionului în care se află contribuabilul şi codului statistic al localităţii contribuabilului conform clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale (CUATM).
news-events