Sequence 386 from 16-03-2017

  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
  • 29.2.3 Scutiri şi alte deduceri
Cine poate beneficia de scutirea, stabilită la art. 33 alin. (2) din Codul fiscal?
     În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (2) din Codul fiscal, de scutirea personală în mărimea stabilită la art. 33 alin. (2) din Codul fiscal poate beneficia orice persoană care:          
a) s-a îmbolnăvit şi a suferit de boala actinică provocată de consecinţele avariei de la C.A.E. Cernobîl;          
b) este persoană cu dizabilităţi şi s-a stabilit că dizabilitatea sa este în legătură cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobîl;          
c) este părintele sau soţia (soţul) unui participant căzut sau dat dispărut în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, cît şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;          
d) este persoană cu dizabilităţi ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, precum şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;          
e) este persoană cu dizabilităţi de pe urma războiului, persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate;         
f) este pensionar-victimă a represiunilor politice, ulterior reabilitată.
  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
  • 29.2.3 Scutiri şi alte deduceri
Are dreptul contribuabilul la deducerea cheltuielilor aferent sumelor pentru primele de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de persoana fizică, conform legislației?
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) din Codul fiscal, se permite deducerea, în cuantumurile stabilite de legislaţie, a sumelor pentru primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de persoanele fizice asigurate conform legislaţiei.          
     Astfel, la determinarea obiectului impozabil privind impozitul pe venit pentru persoana fizică se va permite la deducere primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, în cuantumurile stabilite de legislaţie.
  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
  • 29.2.3 Scutiri şi alte deduceri
Are dreptul contribuabilul la deducerea cheltuielilor aferent contribuțiilor obligatorii în bugetul asigurărilor sociale de stat achitate de persoana fizică, conform legislației?
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (7) din Codul fiscal, se permite deducerea contribuţiilor obligatorii în bugetul asigurărilor sociale de stat achitate de persoanele fizice, pe parcursul perioadei fiscale, în cuantumurile stabilite de legislaţie.         
    Astfel, la determinarea obiectului impozabil privind impozitul pe venit pentru persoana fizică se va permite deducerea contribuţiilor obligatorii în bugetul asigurărilor sociale de stat achitate de persoanele fizice, pe parcursul perioadei fiscale, în cuantumurile stabilite de legislaţie.
news-events