Sequence 256 from 28-05-2020

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.26 Taxarea inversă
Care este modul de aplicare a TVA în cazul efectuării livrării de către întreprinderile declarate în proces de insolvabilitate conform Legii insolvabilității nr.149/2012, a proprietății până la 01.01.2020, pentru care achitarea are loc după 01.01.2020?
     Conform art.95 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal în redacția Legilor nr. 171/2019 și nr. 60/2020, nu constituie obiect impozabil cu TVA:
   - livrarea către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, a proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012 (în perioada de la 1 ianuarie 2020 pînă la 30 aprilie 2020 inclusiv);
   - livrarea către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, inclusiv persoanele care desfăşoară activitate profesională potrivit legislaţiei, a proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, (începînd cu 1 mai 2020).
     Pentru perioadele de până la 1 ianuarie 2020, data obligației fiscale privind TVA, se determină în conformitate cu art. 108 alineatele (2) și (3) din Codul fiscal, care prevede că pentru mărfuri, data livrării se consideră data predării (transmiterii) mărfurilor cumpărătorului (beneficiarului), iar în cazul livrării de bunuri imobiliare, data livrării se consideră data trecerii bunurilor imobiliare în proprietatea cumpărătorului la data înscrierii lor în registrul bunurilor imobiliare.
    Astfel, în cazul în care livrarea proprietății a avut loc până la 01.01.2020, obligația fiscală privind TVA la furnizor – întreprindere declarată în procedura de insolvabilitate, urmează a fi calculată în conformitate cu alineatele (2) și (3) din art.108 din Codul fiscal, cu aplicarea regimului fiscal privind TVA, în vigoare de până la 01.01.2020.
news-events