Sequence 383 from 19-04-2016

  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
  • 29.2.2 Surse de venit neimpozabile
Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 324 din 23.12.2013, publicată în M.O nr. 320-321/871 din 31.12.2013
  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
  • 29.2.2 Surse de venit neimpozabile
Care este regimul fiscal privind impozitul pe venit aplicat la livrarea producției din fitotehnie în formă naturală de către o persoană fizică ce nu practică activitate de întreprinzător unei alte persoane fizice ce nu practică activitate de întreprinzător?
     În conformitate cu prevederile art. 20 lit. y1) din Codul fiscal, veniturile obținute de persoanele fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești (de fermier), de la comercializarea producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală și a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, efectuată în adresa altei persoane fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești (de fermier) reprezintă sursă de venit neimpozabilă.
      Respectiv, venitul obținut de persoana fizică ce nu practică activitate de întreprinzător de la comercializarea producției din fitotehnie în formă naturală, altei persoane fizice ce nu practică activitate de întreprinzător nu reprezintă obiect al impunerii cu impozitul pe venit și prin urmare nu vor fi declarate.
  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
  • 29.2.2 Surse de venit neimpozabile
Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 324 din 23.12.2013, publicată în M.O nr. 320-321/871 din 31.12.2013
news-events