Sequence 1424 from 29-12-2016

 • 6 Taxele locale
 • 6.2 Taxa pentru amenajarea teritoriului
 • 6.2.6 Darea de seamă
.
.
 • 6 Taxele locale
 • 6.2 Taxa pentru amenajarea teritoriului
 • 6.2.6 Darea de seamă
Cum se completează formularul dării de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului?

      Formularul dării de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului (Forma TL 13) se completează conform Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare a acesteia, aprobate prin Ordinul IFPS nr.1603 din 20 decembrie 2012.
(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1603 din 20.12.2012 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) şi a instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare a acesteia, publicată în Monitorul Oficial nr. 273-279/1701 din 28.12.2012)

 • 6 Taxele locale
 • 6.2 Taxa pentru amenajarea teritoriului
 • 6.2.6 Darea de seamă
.
.
 • 6 Taxele locale
 • 6.2 Taxa pentru amenajarea teritoriului
 • 6.2.6 Darea de seamă
.
.
news-events